4 φωτογραφ?ε? ?

Ν?α ?κδοση DS 3 Crossback με ?νομα σιδηρ?δρομο

10/11/2020

Η DS παρουσ?ασε και επ?σημα, την ?κδοση του DS 3 Crossback, με την συνεργασ?α τη? εταιρε?α? ?νδυση? και προσωπικ?ν αξεσου?ρ Ines de la Fressange Paris. Ε?ναι σ?γουρο πω? οι λ?τρει? τη? Γαλλικ?? φιν?τσα?, θα ενθουσιαστο?ν με την κομψ? και σικ ?κδοση του DS 3 Crossback. Κι α? ?χει ?νομα σιδηρ?δρομο...

 
 
Φυσικ? δεν θα ε?ναι πολλο? αυτο? που θα ?χουν την χαρ? να το αποκτ?σουν, αφο? η Γαλλικ? βιομηχαν?α, ανακο?νωσε πω? θα κυκλοφορ?σουν αποκλειστικ? και μ?νο 1.500?DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris.?

Το ν?ο σικ?το DS3 Crossback ε?ναι βαμμ?νο με Ink Blue βαφ?, και μα?ρη οροφ? Pelra Nera Black. Ο συνδυασμ?? ε?ναι πολ? ευχ?ριστο? στο μ?τι και δε?χνει σαφ?στατα του? λ?γου? τη? επιλογ?? του?, σε μια τ?σο ειδικ? ?κδοση. Μικρ?? δ?σει? κ?κκινου χρ?ματο?, για λ?γη παραπ?νω ?νταση, δ?νουν οι καθρ?πτε? αλλ? και το κεντρο των ζαντ?ν.??Στο εσωτερικ? συναντ?με μια καινοτομ?α, την δημιουργ?α εν?? μοναδικο? υλικο? που συνδυ?ζει πολλ? διαφορετικ? υφ?σματα. Η γαληνια μπλε απ?χρωση, δ?νει ιδανικ? τι? επενδ?σει? Alcantara και τι? κ?κκινε? ραφ??. Στην ειδικ? ?κδοση του DS 3 Crossback θα συναντ?σουμε φυσικ? και?διαθ?τει δερμ?τινο τιμ?νι, πεντ?λ αλουμιν?ου, οθ?νη αφ?? 10,3 ιντσ?ν και αυτ?ματο σ?στημα κλιματισμο?.?

Κ?τω απ? το καπ? μπορε? να επιλεχθε?, ε?τε ο diesel?κινητ?ραw 1,5 λ?τρων BlueHDi (130 PS), ε?τε o βενζ?νη? 1,2 λ?τρων PureTech με 155 ? 130 PS, εν? θα ε?ναι διαθ?σιμο και σε ?κδοση E-Tense. Αν θε? να ε?σαι ?να? απ? του? σπανιου? κατ?χου?, θα πρ?πει να βιαστε?? γιατι οι παραδ?σει? θα ξεκιν?σουν απ? τι? αρχ?? του ν?ου ?του?.?
?

?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频