Ν?α γενι? Hyundai i20: Πιο προηγμ?νη απ? ποτ?

Διαβ?στηκε απ? 45947 αναγν?στε? - 17/10/2020

Η τρ?τη γενι? του μικρο? hatchback τη? Hyundai διαθ?τει ν?ο σχεδιασμ?, πρ?σθετη τεχνολογ?α, ?να ευρ? φ?σμα συστημ?των ασφαλε?α?, αλλ? και ?πια υβριδικ? σ?στημα 48 βολτ, δηλ?νοντα? με σιγουρι? ?τι ε?ναι το καλ?τερο Hyundai i20 που δημιουργ?θηκε ποτ?.

 
 
Ανανεωμ?νη σχεδ?αση με δυναμικ? στυλ
?
Ξεχωριστ? ?σο ποτ? ?λλοτε, το Hyundai i20 ε?ναι το πρ?το μοντ?λο τη? Hyundai στην Ευρ?πη που υιοθετε? τη ν?α σχεδιαστικ? γλ?σσα, Sensuous Sportiness.Η εξωτερικ? σχεδ?αση του νοτιοκορε?τικου μικρο? ?χει αλλ?ξει ριζικ? τ?σο στο εμπρ?? μ?ρο? ?σο και στο π?σω.?Συγκεκριμ?να, ο πρ?βολο? υιοθετε? ?να σαφ?? πιο επιθετικ? προφ?λ χ?ρη στα ολοκα?νουρια? σχεδ?αση? full LED φωτιστικ? σ?ματα με τα ?ντονα Φ?τα Ημ?ρα? (DRL), στην μεγαλ?τερη εξαγωνικ? γρ?λια με τη κυψελωτ? μ?σκα και στον πολ? διαφοροποιημ?νο και πιο σπορτ?φ προφυλακτ?ρα. Οι γραμμ?? του πλα?νο? μ?ρου? καταλ?γουν στο?π?σω παρ?θυρο με τ?σσερι? πλευρ??, εν? στο π?σω μ?ρο??την παρ?σταση κλ?βει μ?α LED φωτιζ?μενη γραμμ? που συνδ?ει τα ν?α αιχμηρ??φωτιστικ? σ?ματα.?Το παζλ τη? εξωτερικ?? εμφ?νιση? ολοκληρ?νεται με τι??ζ?ντε? αλουμιν?ου ?ω? και 17 ιντσ?ν και την μα?ρη οροφ? που δημιουργε? χρωματικ?? αντιθ?σει?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频