5 φωτογραφ?ε? ?

Ν?ο DS 7 Crossback Louvre

Διαβ?στηκε απ? 2025 αναγν?στε? - 21/9/2020

Μια ειδικ? ?κδοση του DS 7 Crossback παρουσ?ασε η Γαλλικ? βιομηχαν?α, συ συνεργασ?α με το πασ?γνωστο Παριζι?νικο μουσε?ο του Λο?βρου. Το ν?ο DS 7 Crossback Louvre ε?ναι εφοδιασμ?νο με special χαρακτηριστικ?, που το κ?νουν μοναδικ?.

 
 
Η DS προχ?ρησε στην επ?σημη παρουσ?αση του ν?ου DS 7 Crossback Louvre, μια περιορισμ?νη ?κδοση που?αποτ?ει φ?ρο τιμ?? στο δημοφιλ?? μουσε?ο.

Η ειδικ? αυτ? ?κδοση του DS 7 Crossback, ε?ναι εφοδιασμ?νη με αρκετ? σ?ματα που γρ?φουν??Louvre?, και τα συναντ?ει κανε?? στο καπ?, στι? μπροστιν?? π?ρτε? και στην π?ρτα του χ?ρου αποσκευ?ν. Εντυπωσιακ? ε?ναι και τα ν?α καπ?κια καθρεπτ?ν, που ?χουν ?μπνευση απ? την χαρακτηριστικ? πυραμ?δα του Λο?βρου, αλλ? και οι ν?ου σχεδιασμο? ζ?ντε?, των 20 ιντσ?ν.?


?
Η γυ?λινη πυραμ?δα του Λο?βρου, ?χει επηρε?σει σχεδιαστικ? και το εσωτερικ? του μοντ?λου, αφο? θα την συναντ?σουμε στου??αεραγωγο??, στο ταμπλ?, αλλ? και στο καπ?κι του μικρο? χ?ρου αποσκευ?ν που εδρε?ει στην κεντρικ? κονσ?λα. Αυτ? που θα μαγνητ?σει την ματι? σου β?βαια, ε?ναι η σ?νδεση του αυτοκιν?του με το μουσε?ο του Λο?βρου,??ταν ενεργοποιε?ται η κεντρικ? οθ?νη αφ?? 12 ιντσ?ν, με τα 182 εκθ?ματα του μουσε?ου. Κ?θε ?ργο συνοδε?εται απ? ?να podcast που θα αναβαθμ?σει τι? γν?σει? των επιβατ?ν σχετικ? με την τ?χνη και διατ?θεται στα γαλλικ?, αγγλικ?, γερμανικ?, ισπανικ? και ιταλικ?.Το DS 7 Crossback Louvre διατ?θεται σε 4 χρ?ματα Ink Blue, Pearl Crystal, Perla Nera Black and Platinum Grey, εν? οι διαθ?σιμοι κινητ?ρε? περιλαμβ?νουν δ?ο plug-in υβριδικ?? επιλογ?? (300 και 225 ?πποι), δ?ο βενζινοκ?νητε? (180 και 225 ?πποι) και μ?α diesel (180 ?πποι).
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频