13 φωτογραφ?ε? ?

Ν?ο Dacia Spring Electric το 2021

Διαβ?στηκε απ? 4385 αναγν?στε? - 16/10/2020

Η Dacia παρουσ?ασε το οικονομικ?τερο ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο π?λη?, με τεχνολογ?α Renault, μικρο?? εξωτερικο?? αλλ? γενναι?δωρου? εσωτερικο?? χ?ρου? και δυνατ?τητα γρ?γορη? φ?ρτιση?.

 
 
Το ν?ο Dacia Spring Electric παρουσι?στηκε στην διαδικτυακ? εκδ?λωση ?Renault eWays? και ε?ναι το πρ?το αμιγ?? ηλεκτρικ? ?χημα τη? εταιρε?α?, το concept του οπο?ου ε?χαμε δει τον περασμ?νο Μ?ρτιο.
Το αυτοκ?νητο παρουσ?ασε ο Dennis Le Vot, μ?λο? τη? εκτελεστικ?? επιτροπ?? του Ομ?λου Renault (που αν?κει η Dacia) και δ?λωσε πω? θα ε?ναι το οικονομικ?τερο ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο τη? Ευρ?πη?. Σ?μφωνα με την Dacia, η τιμ? του θα ε?ναι ασυναγ?νιστη.?πω? ε?χαμε δει και απ? το concept, το ν?ο Dacia Spring Electric βασ?ζεται στο Renault City K-ZE, ?να ηλεκτρικ? ?χημα για την αγορ? τη? Κ?να?, το οπο?ο επ?ση? βασ?ζεται στο συμβατικο? κινητ?ρα Renault Kwid. Πα?ρνοντα? αυτ? ω? δεδομ?νο, οι διαστ?σει? του ν?ου Dacia Spring Electric ε?ναι μικρ??, με μ?κο? 3.734 mm, πλ?το? (συμπεριλαμβανομ?νων των καθρεπτ?ν) 1.770mm και ?ψο? 1.516mm, εν? το μεταξ?νι? του ε?ναι 2.423 χιλιοστ?.
Με β?ση αυτ?? τι? διαστ?σει? βλ?πουμε πω? το ν?ο Dacia Spring Electric ε?ναι πιο κοντ? στο μ?γεθο? του Renault Twingo παρ? σε αυτ? του Dacia Sandero, κ?τι πολ? σημαντικ? για ?να μικρ? αυτοκ?νητο π?λη? που θ?λουμε να χωρ?ει και να παρκ?ρει παντο?.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频