2 φωτογραφ?ε? ?

Ν?ο Ford EcoSport Active

Διαβ?στηκε απ? 2578 αναγν?στε? - 27/10/2020

Το ν?ο Ecosport θα αποκτ?σει και ν?α ?κδοση Active μ?σα στο επ?μενο δι?στημα και ?δη κυκλοφ?ρησαν πληροφορ?ε? για το επερχ?μενο μοντ?λο. Ποια θα ε?ναι τα χαρακτηριστικ? του περιπετει?δου? μοντ?λου?

 
 
Η βιομηχαν?α τη? Ford ετοιμ?ζει ειδικ? ?κδοση Active για το ν?ο Ecosport, που συνεχ?ζει κανονικ? τι? πωλ?σει? του στην Ευρ?πη. Ο εμπλουτισμ?? των εκδ?σεων του μοντ?λου, αποδεικν?ει περ?τρανα την φιλοσοφ?α αν?πτυξη? ?λων των αυτοκιν?των τη? Ford.?

?τσι, μ?σα στο Νο?μβριο θα παρουσιαστε? και επ?σημα η ?κδοση Ecosport Active, με αρκετ?? ξεχωριστ?? πινελι?? στην εξωτερικ? εμφ?νιση του μοντ?λου. Οι πιο σημαντικ?? απ? αυτ??, ε?ναι τα?πλαστικ? προστατευτικ? σε ?λο το αμ?ξωμα, μαρσπι? εμπρ?? και π?σω, ν?ε? ζ?ντε? αλουμιν?ου, μα?ρη οροφ? και μα?ρου? καθρ?πτε?.Το ν?ο Ford Ecosport Active θα ε?ναι εξοπλισμ?νο με?οθ?νη 8 ιντσ?ν για το σ?στημα infotainment,?cruise control με σ?στημα αναγν?ριση? των πινακ?δων κυκλοφορ?α?, σ?στημα αυτ?ματη? ρ?θμιση? των φ?των, αυτ?ματο σ?στημα κλιματισμο??και δερμ?τινε? επενδ?σει? σε ?λο το εσωτερικ?.

Κ?τω απ? το καπ? θα συναντ?σουμε?τον 1.000?ρη EcoBoost κινητ?ρα των 125 ?ππων, με 6?ρι μηχανικ? κιβ?τιο ταχυτ?των, ε?τε σε δικ?νητε?, ε?τε σε τετρακ?νητε? εκδ?σει?.?Το ν?ο Ford Ecosport Active θα διατεθε? με τιμ?? που ξεκινο?ν απ? 24.100 ευρ?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频