6 φωτογραφ?ε? ?

Ν?ο Mitsubishi Eclipse Cross

Διαβ?στηκε απ? 9126 αναγν?στε? - 16/10/2020

Η επιστροφ? του Mitsubishi Eclipse Cross στην... δρ?ση ε?ναι εκκωφαντικ?, με το ν?ο μοντ?λο του 2022 να παρουσι?ζεται εμφαν?? κομψ?τερο, καλα?σθητο και αναβαθμισμ?νο στο εσωτερικ? του.

 
 
Ο ?να? χρ?νο? απουσ?α? και η επ?νοδο? στην κυκλοφορ?α για το Mitsubishi Eclipse Cross 2022 προσφ?ρει ?να εντυπωσιακ? αποτ?λεσμα συνδυ?ζοντα? το ?διο κεντρικ? αμ?ξωμα σαφε?? αναβαθμ?σει? σε επ?πεδο τεχνολογ?α? και εξωτερικο? προφ?λ. Πρ?τυπο για την δημιουργ?α του Mitsubishi Eclipse Cross 2022 αποτ?λεσε το Outlander Sport 2020, του οπο?ου οι τροποποι?σει? υιοθετ?θηκαν για να βελτι?σουν τι? υπηρεσ?ε? τη? καμπ?να? οδηγο? και επιβατ?ν.
?
Το ν?ο crossover αυτοκ?νητο τη? Mitsubishi ?χει δεδομ?νε? καλα?σθητε? τροποποι?σει? που το καθιστο?ν πιο... ευχ?ριστο και ανανεωμ?νο στυλιστικ?. Αρχικ?, διατηρε? τον επιβλητικ? του φωτισμ? στον μπροστιν? προφυλακτ?ρα, με την ?νταση σταδιακ? να χ?νεται καθ?? χαμηλ?νουμε στον πρ?βολο, που διακρ?νεται για τον λεπτομερ? του σχεδιασμ?. Σκουρ?χρωμη ε?ναι η γρ?λια, η οπο?α συγκριτικ? με την προηγο?μενη ?κδοση δεν συνοδε?εται απ? οριζ?ντια φωτειν? μεταλλικ? αξεσου?ρ. Επιπροσθ?τω?, διαφοροποι?σει? εντοπ?ζουμε στα φ?τα πορε?α?, μια? και πλ?ον γ?νονται πιο ανεπα?σθητα σχεδιαστικ?, μοι?ζοντα? περισσ?τερο σε μορφ? LED.


?
Την ?δια στιγμ?, δεν εντοπ?ζουμε τερ?στιε? αλλαγ?? στην ?ουρ?? του Eclipse Cross, το οπο?ο π?ντω? ενσωματ?νει ?να φρ?σκο hatch design και ν?ο π?σω παρ?θυρο. ?να παρμπρ?ζ που χαρακτηρ?ζεται περισσ?τερο συμβατικ? και ελκυστικ?, αντικαθιστ? με περισσ?τερη επιτυχ?α και βελτιωμ?νο οπτικ? αποτ?λεσμα τον προκ?τοχ?, το διπλ? παρμπρ?ζ με την λεπτ? επιφ?νεια στην π?ρτα του πορτ-μπαγκ?ζ και το πιο ?χοντρ?? απ?τομο ακριβ?? απ? π?νω τη?. Για ?σου? δεν θυμο?νται, ω? διαχωριστικ? ε?χε τοποθετηθε? μ?α μεγ?λη πλατι? επιφ?νεια που προεξε?χε αρκετ? απ? το παρ?θυρο και δεν... κολ?κευε το αυτοκ?νητο. Το αποτ?λεσμα μ?α? λιγ?τερο διακριτικ?? στο σ?νολ? τη? π?σω ?ψη? ολοκληρ?νεται με ?ναν πιο ?προσεγμ?νο? κ?τω προφυλακτ?ρα και τον κομψ?-μεγαλ?τερο φωτισμ?.
?
Εκτ?? ?λων των παραπ?νω, το μοντ?λο Mitsubishi Eclipse Cross 2022 ξεχωρ?ζει για μ?α γκ?μα αναβαθμ?σεων στο εσωτερικ? του. Μ?α ν?α οθ?νη? αφ?? 8 ιντσ?ν προστ?θεται στο infotainment system απ? κοινο? με το ανανεωμ?νο αισθητικ? ταμπλ? του αυτοκιν?του. Σημαντικ? εξ?λιξη ε?ναι χωρικ? τοποθ?τησ? του? και η απ?λυτη α?σθηση εργονομ?α?, μια? και διευκολ?νει τον οδηγ? στην ?νετη χρ?ση του? καθ?? η ν?α οθ?νη βρ?σκεται πιο κοντ? σε αυτ?ν, διαθ?τοντα? κουμπι? ρ?θμιση? τη? ?νταση? και του συντονισμο?. Δεν υπ?ρχει, τ?λο?, η δε?τερη οθ?νη αφ?? (touchpad) τη? προηγο?μενη? σειρ??.
?


Σταθερ?? παραμ?νει ο 1.5 λ?τρου turbo κινητ?ρα? τεσσ?ρων κυλ?νδρων για ιπποδ?ναμη 163 ?λογα. Η κ?νηση στου? τροχο?? δ?νεται με κιβ?τιο συνεχο?? μεταβαλλ?μενη? σχ?ση? μετ?δοση? (CVT), εν? ε?ναι εφικτ? η επιλογ? τετρακ?νηση?. Βελτιωμ?νη απ?δοση και χειρισμ? προσδ?δουν, επ?ση?, τα ν?α αμορτισ?ρ.
?
Το Mitsubishi Eclipse Cross 2022 θα κυκλοφορ?σει του? προσεχε?? μ?νε?, εν? υπενθυμ?ζουμε ?τι εκτ?? συγκλονιστικο? απρο?πτου η ιαπωνικ? αυτοκινητοβιομηχαν?α δεν θα διοχετε?σει μοντ?λα στην ευρωπα?κ? αγορ? ?πω? ε?χε γ?νει γνωστ? το περασμ?νο καλοκα?ρι.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频