5 φωτογραφ?ε? ?

Ν?ο Opel Corsa Ultimate

Διαβ?στηκε απ? 6177 αναγν?στε? - 27/10/2020

Η βιομηχαν?α τη? Opel παρουσ?ασε και επ?σημα την κορυφα?α εξοπλιστικ? ?κδοση του ν?ου Corsa, με κωδικ? ονομασ?α Ultimate. Ποια χαρακτηριστικ? του, το φ?ρνουν στην κορυφ? των ν?ων Corsa?

 
 
Το ν?ο Opel Corsa ?χει συναρπ?σει το κοιν? απ? την πρ?τη μ?ρα κυκλοφορ?α? του, σε ?λη την Ευρ?πη. Σ?μερα η Opel παρουσ?ασε και επ?σημα την κορυφα?α εξοπλιστικ? του ?κδοση, με ονομασ?α Corsa Ultimate.To ?απ?λυτο? Corsa ε?ναι εφοδιασμ?νο με τεχνολογ?ε? και premium χαρακτηριστικ?, ?στε να διαφ?ρει απ? τα υπ?λοιπα αδελφ?κια του. Καταρχ?? να τον?σουμε του??προβολε?? IntelliLux LED matrix, το σ?στημα ψυχαγωγ?α? Multimedia Navi Pro, τι? υπηρεσ?ε? OpelConnect, τον αυτ?ματο κλιματισμ? και το δ?ρμα Alcantara στα καθ?σματα.?

Στο ν?ο Opel Corsa Ultimate συναντ?με το?σ?στημα ψυχαγωγ?α? Multimedia Navi Pro με οθ?νη 10 ιντσ?ν, Apple CarPlay και Android Auto, αλλ? και?φωνητικ? ?λεγχο. Τα καθ?σματα οδηγο? και συνοδηγο? ε?ναι θερμαιν?μενα, εν? υπ?ρχει και λειτουργ?α μασ?ζ για τον οδηγ?.?


?
Το ν?ο Corsa Ultimate ε?ναι εφοδιασμ?νο με τι? επιβλητικ?? ζ?ντε? 17 ιντσ?ν για μια πιο δυναμικ? και επιβλητικ? παρουσ?α. Η τιμ? του στη Γερμαν?α ξεκιν? απ? 23.870 ευρ?.?

Tags: OPEL CORSA

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频