3 φωτογραφ?ε? ?

Ν?ο ρεκ?ρ στο Ring για το ταχ?τερο μοντ?λο παραγωγ??

18/11/2020

Η Mercedes-AMG GT Black Series ?κατ?πιε? το ρεκ?ρ τη? Lamborghini, και ε?ναι πλ?ον με κ?θε επισημ?τητα, το ταχ?τερο μοντ?λο παραγωγ?? στο Nurburgring. Δε?τε τον απ?στευτο γ?ρο του ρεκ?ρ σε video.

 
 
Αυτ? η ?τυπη μ?χη που ?χει σχεδ?ν θεσμοθετηθε?, με του? γ?ρου? στην πασ?γνωστη π?στα του Nurburgring, ?χει προσφ?ρει πολ? θ?αμα αλλ? και πολ? παρασκ?νιο. Σχεδ?ν ?λε? οι βιομηχαν?ε? προσπαθο?ν να κατακτ?σουν την καλ?τερη επ?δοση σε ?να γ?ρο, και κατ? καιρο?? δοκιμ?ζουν στα ?ρια τα ν?α μοντ?λα του?.Η Mercedes-AMG GT Black Series ε?ναι πλ?ον και επ?σημα, το ταχ?τερο αυτοκ?νητο παραγωγ?? στο Nurburgring Nordschleife, αφ?νοντα? π?σω το ρεκ?ρ τη? Lamborghini Aventador. H ν?α AMG GT Black Series, ολοκλ?ρωσε τον γ?ρο σε 6:43.616, εν? η προκ?τοχο? Aventador ε?χε τερματ?σει?τον Ιο?λιο του 2018, με χρ?νο?6:44.97.?

Π?σω απ? το τιμ?νι βρισκ?ταν?ο οδηγ?? του GT3 Maro Engel, που δ?λωσε χαρακτηριστικ?: ?Με ταχ?τητε? ?ω? και 168 mph στο τμ?μα Kesselchen και π?νω απ? 186 mph στη μεγ?λη ευθε?α Döttinger Höhe, η AMG GT Black Series ε?ναι σημαντικ? ταχ?τερη απ? το αγωνιστικ? μου GT3. Το να οδηγ?σω επιτ?λου? στο Nordschleife σε 6:48.047 λεπτ? (για το συνολικ? κομμ?τι των 12.944 μιλ?ων) με ?να αυτοκ?νητο δρ?μου παραγωγ?? σε αυτ?? τι? συνθ?κε? π?στα? ε?ναι πραγματικ? φοβερ??. Δε?τε το video με τον χρ?νο ρεκ?ρ.
?

Tags: MERCEDES

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频