Υψηλ?? προσδοκ?ε? για ?να σημαντικ? μοντ?λο για την VW, που ?χει κατ?λληλα ανεξ?ρτητη εμφ?νιση.

Οδηγο?με το ν?ο VW ID.3

Διαβ?στηκε απ? 3037 αναγν?στε? - 30/9/2020

Ο ν?ο? αρχηγ?? - Το ηλεκτροκ?νητο μικρομεσα?ο VW ID.3 καλε?ται να κληρονομ?σει το κλασικ? Golf! Η πρ?τη δοκιμ? θα μα? ξεκαθαρ?σει αν αυτ? το ν?ο VW ?χει ?,τι χρει?ζεται.

 
 
ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ

Τι μα? ?ρεσε?και τι ?χι

Ε?ναι εφικτ? μια αυτονομ?α σαφ?? ?νω των 300 χιλιομ?τρων, πολ? καλ? η οδικ? συμπεριφορ? και σ?γχρονο το σ?στημα πολυμ?σων. Η τεχνολογ?α ασφ?λεια?, ?μω?, ε?ναι πλ?ρη? μ?νο με επιπλ?ον κ?στο?.

ΕΦΤΑΣΕ, ΛΟΙΠΟΝ, Η ΕΠΟΧΗ που θα πρ?πει να δοκιμ?ζουμε και ηλεκτροκ?νητα μοντ?λα. Αν και ?χουμε δοκιμ?σει αρκετ? απ? αυτ? τον τελευτα?ο καιρ?, η δοκιμ? του VW ID.3 ε?ναι ιδια?τερη? σημασ?α?, καθ?? αυτ? δε σχετ?ζεται με την ηλεκτροκ?νητη εκδοχ? εν?? ?δη γνωστο? αυτοκιν?του, που εφοδιαζ?ταν πιο πριν με κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?σεω?, αλλ? με ?να 100% καινο?ργιο αυτοκ?νητο, το οπο?ο ?χει σχεδιαστε? και κατασκευαστε? για ηλεκτροκ?νητο. Με την δοκιμ? του ID.3 θ?λουμε να μ?θουμε, και να μ?θετε, σε ποια φ?ση αντικειμενικ?, βρ?σκεται το ν?ο ηλεκτροκ?νητο Volkswagen. Ε?ναι το ν?ο e-μοντ?λο τη? VW ?να καλ? αυτοκ?νητο ? ?χι; ?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频