Peugeot 208: Ο κυρ?αρχο? στην κατηγορ?α του

Διαβ?στηκε απ? 30558 αναγν?στε? - 23/10/2020

Η ν?α γενι? του αγαπημ?νου γαλλικο? μοντ?λου ε?ναι η ?μπρακτη απ?δειξη για το π?σο ?χει εξελιχθε? και πρωτοτυπ?σει η Peugeot σε ?λου? του? τομε??. Ακαταμ?χητη εμφ?νιση, τεχνολογ?ε? επ?μενη? γενι?? και οδηγικ? απ?λαυση σε κ?θε διαδρομ?, ε?ναι τα βασικ? ?πλα του ν?ου 208 προ? την κατ?κτηση τη? κορυφ??.

 
 

Κ?νε δικ? σου το Αυτοκ?νητο τη? Χρονι??!Το?Peugeot?208?ξαναγρ?φει ιστορ?α στην κατηγορ?α του, αφο? το βραβε?ο του ?Αυτοκιν?του τη? Χρονι??? που απ?σπασε, αποτελε? την σημαντικ?τερη και την πλ?ον αναγνωρ?σιμη δι?κριση διεθν??!
?
Αναδε?χθηκε??Αυτοκ?νητο τη? Χρονι?? 2020??στι? 2 Μαρτ?ου, στη Γενε?η, απ? μ?α επιτροπ??60 Ευρωπα?ων Δημοσιογρ?φων?Αυτοκιν?του, διεθνο?? κ?ρου?. Η κριτικ? επιτροπ? αποθ?ωσε τη γκ?μα κινητ?ρων του 208, εστι?ζοντα? στη??δ?ναμη τη? επιλογ????που προσφ?ρει, καθ?? διατ?θεται τ?σο με ηλεκτρικ? κινητ?ρα, ?σο και με κινητ?ρε? βενζ?νη? και πετρελα?ου.
?
Το ν?ο?Peugeot?208?με το τολμηρ? design και την πρωτοποριακ? τεχνολογ?α ?ντα? ?δη?best-seller, αποτελε? το πρ?το?Peugeot?τη? συγκεκριμ?νη? κατηγορ?α? (B Segment) που κατ?κτησε τον πολυπ?θητο τ?τλο του ?Αυτοκιν?του τη? Χρονι???!
?
Παρ?λληλα, το ν?ο Peugeot?208 αναδε?χθηκε ελληνικ? Αυτοκ?νητο τη? Χρονι?? 2020?απ? τον ανεξ?ρτητο δημοσιογραφικ? θεσμ? "Αυτοκ?νητο τη? Χρονι?? για την Ελλ?δα". Ο θεσμ?? αποτελε?ται απ??26 καταξιωμ?νου? δημοσιογρ?φου??με πολυετ? εμπειρ?α στο χ?ρο του αυτοκιν?του, οι οπο?οι ψηφ?ζουν β?σει κριτηρ?ων ?πω? η τεχνολογ?α, η καινοτομ?α, οι επιδ?σει?, η ασφ?λεια, καθ?? και το κ?στο? κτ?ση? και χρ?ση?.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频