5 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε Skoda Octavia Grand Coupe 2.0 TDI DSG 150PS

Διαβ?στηκε απ? 2581 αναγν?στε? - 16/11/2020

Η Skoda Octavia Grand Coupe ?ρχεται στην τ?ταρτη γενι? τη? πιο δυναμικ? απ? ποτ? και στην ισχυρ?τερη πετρελαιοκ?νητη ?κδοση των 150 ?ππων ξεχωρ?ζει, ξεδιπλ?νοντα? τι? αρετ?? τη?.

 
 
Αποτελε? αναμφισβ?τητα το σημαντικ?τερο μοντ?λο στην ιστορ?α τη? τσεχικ?? φ?ρμα? και οι μ?χρι σ?μερα πωλ?σει? το αποδεικν?ουν πανηγυρικ?. Η ν?α Skoda Octavia, στην 4η πλ?ον γενι? τη?, αναβαθμ?στηκε και απ?κτησε μ?α πιο επιθετικ? εμφ?νιση. Στα χ?ρια μα? βρ?θηκε η ισχυρ?, πετρελαιοκ?νητη ?κδοση με τον 2.0 TDI των 150 ?ππων, η οπο?α συνδυ?ζεται με αυτ?ματο σασμ?ν διπλο? συμπλ?κτη. Α? δο?με τι εντυπ?σει? αποκομ?σαμε απ? τη συμβ?ωση μαζ? τη?.

Εξωτερικ?, η ν?α Skoda Octavia ?χει αποκτ?σει ?να διαφορετικ? και ?κρω? εντυπωσιακ? σχ?μα, εξ ου και η ονομασ?α Grand Coupe που τη συντροφε?ει. Το μ?κο? του αμαξ?ματο? ?χει αυξηθε? κατ? 19 χλστ., φτ?νοντα? αισ?ω? στα 4.689 χλστ. Το ?διο ισχ?ει και για το πλ?το?, που επ?ση? ?χει αυξηθε? αισθητ?. Η σχεδ?αση του εμπρ?? τμ?ματο? ε?ναι ιδια?τερα δυναμικ?, με λεπτ?τερα φωτιστικ? σ?ματα και ?ντονα νε?ρα να διατρ?χουν ?λο το αμ?ξωμα. Στο π?σω μ?ρο? ?χουμε επ?ση? ανασχεδιασμ?να φ?τα, εν? η κλ?ση του π?σω παρμπρ?ζ ?χει μειωθε? αρκετ?, υποστηρ?ζοντα? εμφατικ? τον τ?τλο ?Grand Coupe?.Το αποτ?λεσμα ε?ναι εξαιρετικ? ω? προ? την αεροδυναμικ? του μοντ?λου, με τον συντελεστ? οπισθ?λκουσα? (Cd) να ε?ναι μ?λι? 0,24.

Χ?ροι επιπ?δου... Octavia
Περν?με στο εσωτερικ? τη? τ?ταρτη? γενι?? Octavia, η οπο?α προσφ?ρει ?πλετου? χ?ρου? ακ?μα και για να μετακινηθο?ν ?νετα π?ντε εν?λικε? επιβ?τε?. Ο χ?ρο? αποθ?κευση? ε?ναι ?πλετο? και αγγ?ζει τα 600 λ?τρα, εν? αρκετ?? θ?κε? για μικροαντικε?μενα υπ?ρχουν και μ?σα στην καμπ?να. ?σον αφορ? στην ποι?τητα του τσεχικο? οικογενειακο? μοντ?λου, κυμα?νεται στα γνωστ? επ?πεδα των προηγο?μενων γενε?ν. Η συναρμογ? των πλαστικ?ν δεν αφ?νει περιθ?ρια αμφισβ?τηση?, εν? για τι? περισσ?τερε? επιφ?νειε? ?χουν επιλεχθε? μαλακ? υλικ?. Το πολυλειτουργικ? τιμ?νι ε?ναι ανασχεδιασμ?νο και αρκετ? ιδια?τερο, μια? και φ?ρει δ?ο ακτ?νε?. Ακριβ?? π?σω του βρ?σκεται ?να? ευαν?γνωστο?, ψηφιακ?? π?νακα? οργ?νων μεγ?θου? 10 ιντσ?ν. Ασφαλ??, την παρ?σταση ?κλ?βει? η κεντρικ? οθ?νη αφ?? μεγ?θου? απ? 8,25 ?ω? 10 ?ντσε?. Ε?ναι ?απομονωμ?νη? απ? το ταμπλ?, εν? ακριβ?? κ?τω απ? αυτ?ν βρ?σκονται οι αεραγωγο? των οπο?ων η σχεδ?αση αντλε? ?μπνευση απ? την εμπρ?? γρ?λια. Ο ?λεγχο? του στ?νταρ αυτ?ματου DSG 7 σχ?σεων στην ισχυρ? ?κδοση diesel γ?νεται απ? ?ναν επιλογ?α που ?ρχεται απ? το VW Golf, εν? οι χειροκ?νητε? αλλαγ?? πραγματοποιο?νται μ?σω των paddles που ε?ναι τοποθετημ?να π?σω απ? το τιμ?νι.Κινητ?ρα?: Οικονομ?α και δ?ναμη παντο?
Για του? οπαδο?? των κινητ?ρων πετρελα?ων, η Skoda προσφ?ρει πλ?ον ?ναν δ?λιτρο κινητ?ρα σε δ?ο εκδ?σει? ιπποδ?ναμη?. Στη β?ση τη? γκ?μα? βρ?σκεται αυτ?? με του? 116 ?ππου?, εν? το αυτοκ?νητο τη? δοκιμ?? εξοπλ?ζεται με τον ισχυρ?τερο των 150 ?ππων τη? ?οικογ?νεια?? TDI με τ?σσερι? βαλβ?δε? αν? κ?λινδρο. Η ισχ?? αγγ?ζει του? 150 ?ππου?, εν? η μ?γιστη ροπ? των 360 Nm ?ρχεται απ? τι? μ?λι? 1.700 σ.α.λ. Παρ?λληλα, αξ?ζει να αναφ?ρουμε ?τι η τεχνολογ?α διπλο? ψεκασμο? AdBlue, ?χει καταφ?ρει να ελαττ?σει τι? εκπομπ?? οξειδ?ων του αζ?του κατ? 80%. Η οικονομ?α καυσ?μου ε?ναι το μεγ?λο ατο? του συγκεκριμ?νου κινητ?ρα, ο οπο?ο? πετυχα?νει εξαιρετικ?? τιμ??, αν αναλογιστε? κανε?? ?τι το β?ρο? με τον οδηγ? αγγ?ζει τα 1.465 κιλ?. Η μ?ση τιμ? τη? καταν?λωση? στη δι?ρκεια τη? δοκιμ?? κυμ?νθηκε στα 6,5 λτ./100 χλμ. Ωστ?σο, σε υπεραστικ?? μετακιν?σει?, ο οδηγ?? μπορε? να δει την τιμ? να περν? κ?τω απ? τα 5,5 λτ./100 χλμ. Η ισχ?? του κινητ?ρα προσφ?ρει εξαιρετικ?? επιδ?σει?, με τα 0-100 χλμ./?ρα να ?ρχονται σε 8,6 δλ. και την τελικ? ταχ?τητα να αγγ?ζει τα 227 χλμ./?ρα.

?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频