5 φωτογραφ?ε? ?

Θηρ?ο με 0-100 στα 3 δε?τερα το ν?ο ηλεκτρικ? Hummer [video]

23/10/2020

Το θρυλικ? off road μοντ?λο επιστρ?φει στην δρ?ση και κ?νει ?μεσα την διαφορ?. Ν?ο Hummer EV με ασ?λληπτε? αποδ?σει?, επιτ?χυνση 0-100 στα τρ?α δευτερ?λεπτα και 15.592 Nm ροπ??!

 
 
Το Hummer ?χει τον τ?τλο του πιο κυρ?αρχου off road αυτοκιν?του. Ειδικ? σε χ?ρε? με ιδια?τερε? καιρικ?? συνθ?κε? και αν?μαλου? δρ?μου? αποτελο?σε μ?α ασφαλ? και αγαπημ?νη επιλογ?. Απ? το 2010, ωστ?σο, ?ταν η μητρικ? αυτοκινητοβιομηχαν?α ?ριξε τ?τλου? τ?λου? και σταμ?τησε η παραγωγ? μοντ?λων, επικρ?τησε μεγ?λη στασιμ?τητα.
?
Η κατ?σταση αυτ? αλλ?ζει. Για να μην περιοριστε? απλ?? στι? δ?φνε? του παρελθ?ντο? αλλ? με στ?χο να συμβαδ?σει με την εποχ? τη? ηλεκτροκ?νηση? το brand υπ? την σκ?πη τη? General Motors επιστρ?φει στην αγορ? με δυναμικ? τρ?πο. Το ν?ο Hummer EV ?ρχεται να κυριαρχ?σει και ?δη απ? τι? πρ?τε? πληροφορ?ε? ξεχωρ?ζει για την θηρι?δη ροπ? που αγγ?ζει τα 15.592 Nm!
?
Επειδ? μ?α τ?τοια εξ?λιξη και επ?νοδο? στο προσκ?νιο ?χει ιστορικ? και σημαντικ? χαρακτ?ρα, π?με να δο?με αναλυτικ? τι εστ? το ν?ο ηλεκτροκ?νητο Hummer. ?πω? τον?στηκε, η ροπ? του ?κτ?νου?? τη? General Motors (πρ?το ηλεκτρικ? αυτοκ?νητο απ? την GMC) ε?ναι το τερ?στιο πλεον?κτημ? του, αν και κατ? π?σα πιθαν?τητα αυτ? θα αφορ? τη ροπ? των τροχ?ν και ?χι του συστ?ματο? κ?νηση?. ?σον αφορ? την ιπποδ?ναμη, διαθ?τει ισχ? 1000 ?λογα χ?ρη στου? τρει? κινητ?ρε? με του? οπο?ου? ?χει εξοπλιστε? εν? χρει?ζεται μ?λι? τρ?α δευτερ?λεπτα για 0-100!


?
Πρωτοποριακ? για τα δεδομ?να τη? General Motors ε?ναι και η χρ?ση για παρθενικ? φορ? του ν?ου συστ?ματο? μπαταρ?α? Ultium. Μ?χρι στιγμ??, δεν ?χει κυκλοφορ?σει κ?ποιο στοιχε?ο για τη χωρητικ?τητα τη? μπαταρ?α?, αλλ? αναμ?νεται να φτ?σει ?ω? και τι? 200 kWh. Νο?μερο αδιαν?ητο αν αντιληφθε? κανε?? ?τι το παν?σχυρο Taycan Turbo S ?χει 93,4 kWh χωρητικ?τητα μπαταρ?α?. ?πω? συμβα?νει με την Porsche, ?τσι το Hummer διαθ?τει επ?ση? ηλεκτρικ? σ?στημα 800 volt, το οπο?ο ωστ?σο μπορε? να χειριστε? ?ω? και 350 kW ισχ? φ?ρτιση? αντ? για 240 kW. Φ?ρτιση χρονικο? διαστ?ματο? δ?κα λεπτ?ν αρκε? για εμβ?λεια σχεδ?ν 160 χιλιομ?τρων. Το συνολικ? ε?ρο? τη? θα φτ?νει 560 χιλι?μετρα. Μ?λιστα, το Hummer θα διαθ?τει την τελευτα?α ?κδοση του αυτ?νομου συστ?ματο? οδ?γηση? τη? GMC με την ονομασ?α ?Super Cruise?. Θα μπορε? να καλ?ψει περισσ?τερα απ? 322.000 χιλι?μετρα off road αυτ?νομη? οδ?γηση?, πα?ρνοντα? και πρωτοβουλ?ε? αλλαγ?? λωρ?δα?.
?
Εκτ?? δρ?μου ε?ναι ακ?μη περισσ?τερα τα highlights στοιχε?α που το ακολουθο?ν. Το Hummer EV λανσ?ρεται ω? το πιο ισχυρ? μοντ?λο τη? σειρ?. Σε χαμηλ?? ταχ?τητε?, οι εμπρ?? και π?σω τροχο? μπορο?ν να περιστραφο?ν προ? την ?δια κατε?θυνση (τετραδιε?θυνση), γεγον?? που επιτρ?πει τη διαγ?νια οδ?γηση. Η προσαρμοζ?μενη αεραν?ρτηση μπορε? να π?ρει ?ψο? κατ? περ?που 15 εκατοστ? σε λειτουργ?α εκτ?? δρ?μου για να αυξ?σει την απ?σταση απ? το ?δαφο?. Στο σετ απ? ελαστικ? επιφ?νεια? 35 ιντσ?ν, το τραχ? ?δαφο? ε?ναι... παιχνιδ?κι, οι θ?λοι των τροχ?ν επιτρ?πουν το καουτσο?κ ?ω? και 37 ?ντσε?.


?
Το κ?τω μ?ρο? του αμαξ?ματο? επενδ?εται με ατσ?λινε? πλ?κε? για την προστασ?α τη? μπαταρ?α?. Ενσωματωμ?νε? κ?μερε? δ?νουν ?ω? και 18 διαφορετικ?? λ?ψει? στην οθ?νη που βρ?σκεται στο εσωτερικ?. Θα προσφ?ρεται οπτικ? πεδ?ο λε? και βρισκ?μαστε κ?τω στην ραχοκοκαλι? του αυτοκιν?του που θα επιτρ?πει ακ?μη και τι? πιο... επικ?νδυνε? και απαιτητικ?? διαδρομ??. Προαιρετικ? μπορε? ο οδηγ?? να λ?βει πληροφορ?ε? ?πω? η καμπ?λη ροπ?? και οι απ?λειε? τριβ?? των τροχ?ν.
?
Ο ηλεκτροκ?νητο? χαρακτ?ρα? του κινητ?ρα δεν περιορ?ζει στο ελ?χιστο το... τρομακτικ? προφ?λ του Hummer EV. Ακ?μη και η α?σθηση του ?χου παραμ?νει ανεξ?ρτητα απ? την απ?λεια του κινητ?ρα κα?ση?, σε μ?α πιο μοντ?ρνα εκδοχ? τη? ?ννοια? του ?θορ?βου?. Οι γωνιακο? σχ?ματο? θ?λοι των τροχ?ν και το επ?πεδο, φαρδ? παρμπρ?ζ θυμ?ζουν ?ντονα τα προηγο?μενα μοντ?λα, ?πω? ακριβ?? ισχ?ει και με την γρ?λια που χωρ?ζεται σε ?ξι τμ?ματα καθ?να απ? τα οπο?α εσωκλε?ει ?να γρ?μμα για το συνολικ? λογ?τυπο ?Hummer?.
?
Ο πρ?βολο? διανθ?ζεται με μια συνεχ? λωρ?δα φωτ?? LED και δ?ο χαμηλ?τερα δεξι? και αριστερ? τοποθετημ?να φωτιστικ? σ?ματα. Α?ρα απ? το GMC pick-up Sierra λ?μπει στο π?σω μ?ρο? του Hummer EV. Οι πλ?κε? τη? οροφ?? μπορο?ν να μετακινηθο?ν σε αντ?θεση με το Jeep Wrangler ? το Ford Broncobut για εξοικον?μηση χ?ρου στο μπροστιν? μ?ρο? του αμαξ?ματο? (Frunk)? Το εσωτερικ? ε?ναι εξ?σου boxy με το εξωτερικ?. Στο εσωτερικ? του αυτοκιν?του δεσπ?ζουν δ?ο μεγ?λε? οθ?νε? και σε επ?πεδο εικ?να? η καμπ?να δε?χνει περισσ?τερο κλασ?τη σε σχ?ση με το παρελθ?ν.
?
Η General Motors γνωστοπο?ησε ?τι η κυκλοφορ?α τη? σειρ?? θα γ?νει στα τ?λη του 2021. Πρ?το μοντ?λο Hummer EV θα ε?ναι η πλ?ρη? ?Edition 1? με δυνατ?τητα αλλαγ?? mode οδ?γηση?, προσαρμοσμ?νο σασ?, φορητ?? πλ?κε? οροφ?? και μ?α μεγ?λη οθ?νη αφ?? 13,4 ιντσ?ν για το infotainment. Παραλλαγ?? με περιορισμ?νο γκ?μα εξοπλισμο? θα κυκλοφορ?σουν στην συν?χεια. Η ?Edition 1? που πρ?λαβε ?δη να ξεπουλ?σει ?χει τιμ? περ?που στα 95.000 ευρ?. Η φθην?τερη εκδοχ? με 625 ?ππου? και εμβ?λεια 400 χιλι?μετρα ξεκιν? στα 67.430. ?γνωστο παραμ?νει αν το ν?ο Hummer EV διατεθε? και στην Ευρ?πη.
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频