Μοναδικ?? διαγωνισμ?? για σα? και το αμ?ξι σα?!

Διαβ?στηκε απ? 1091 αναγν?στε? - 18/9/2018

Χρει?ζεται το αμ?ξι σα? τεχνικ? ?λεγχο; Εκμεταλλευτε?τε ?να μεγ?λο διαγωνισμ? και μπορε? να γ?νει εντελ?? δωρε?ν.

 
 
Το κορυφα?ο συμβουλευτικ? site AsfaleiaAutokinitou.gr συνεργ?ζεται με τον εξουσιοδοτημ?νο διανομ?α και επισκευαστ? Α. Ισμα?λο Α.Ε. τη? Mercedes-Benz, μ?α απ? τι? ισχυρ?τερε? παρουσ?ε? στον χ?ρο του αυτοκιν?του των τελευτα?ων δεκαετι?ν. Δημιουργο?ν μαζ? ?ναν διαγωνισμ? στο Facebook για του? οδηγο?? αυτοκιν?των.

Πιο συγκεκριμ?να, το site AsfaleiaAutokinitou.gr, μ?σω του διαγωνισμο? που θα πραγματοποιηθε? στη σελ?δα του στο Facebook (https://www.facebook.com/AsfaleiaA/), προσφ?ρει σε ?ναν τυχερ? νικητ? ?ναν δωρε?ν τεχνικ? ?λεγχο και ειδικ? τιμ? για βιολογικ? καθαρισμ? για το ?χημ? του απ? την Α. Ισμα?λο? Α.Ε. τη? Mercedes-Benz.

Επιστρ?φοντα? απ? τι? καλοκαιριν?? μα? αποδρ?σει? η ?νταξη στην καθημεριν?τητα δεν ε?ναι απαρα?τητη μ?νο για εμ?? του? ?διου?, αλλ? και για το ?χημ? μα?. Γι? αυτ? και τα δ?ρα του διαγωνισμο? μα? ε?ναι ?να??τεχνικ?? ?λεγχο??για οχ?ματα?μ?ρκα???Smart και Mercedes-Benz σε συνδυασμ? με?βιολογικ? καθαρισμ??ο οπο?ο? προσφ?ρεται σε ειδικ? τιμ?.

?τσι, απ? την?Π?μπτη 13??ω? και την?Τετ?ρτη 19 Σεπτεμβρ?ου?οι επισκ?πτε? τη? σελ?δα??AsfaleiaAutokinitou.gr?θα ?χουν την ευκαιρ?α να λ?βουν μ?ρο? στον συγκεκριμ?νο?διαγωνισμ??και να μπουν στην κλ?ρωση για το μεγ?λο δ?ρο.
Αν θε? να ε?σαι εσ? ο τυχερ??, μη χ?νει? χρ?νο και π?ρε μ?ρο? στον μεγ?λο διαγωνισμ? στο: https://www.facebook.com/AsfaleiaA/photos/a.168916657129985/241884186499898/?type=3&theater.

?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频