Εριστικ?? ποδηλ?τη? πα?ρνει το μ?θημ? του [video]

Διαβ?στηκε απ? 148304 αναγν?στε? - 1/11/2020

Τσατ?λα? ποδηλ?τη? π?ει γυρε?οντα? και σπ?ει τον καθρ?φτη φορτηγο? επειδ? του κ?ρναρε. Ο οδηγ?? -μ?λλον οξ?θυμο? κι αυτ??- του ρ?χνει μ?α με το φορτηγ?κι και συνεχ?ζει το δρ?μο του…

 
 
Στη Σιγκαπο?ρη, εριστικ?? ποδηλ?τη? εμποδ?ζει εσκεμμ?να το φορτηγ?κι που κινε?ται π?σω του, και ?ταν ο οδηγ?? του κορν?ρει, θεωρε? πρ?πον να του σπ?σει τον καθρ?πτη.
Ο οδηγ?? του φορτηγο?, ο οπο?ο? δεν φα?νεται και τ?ρα? ψυχραιμ?α?, τιμωρε? τον ποδηλ?τη χτυπ?ντα? τον με το ?χημ? του και συνεχ?ζει την πορε?α του.

Ευτυχ?? απ? ?τι βλ?πουμε, δεν υπ?ρξε τραυματισμ??, εν? ελπ?ζουμε πω? ο φ?λο? μα? θα μ?θει να παραχωρε? περισσ?τερο χ?ρο...

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频