ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ Οδηγο?με το ν?ο VW ID.3

Το ηλεκτροκ?νητο μικρομεσα?ο VW ID.3 καλε?ται να κληρονομ?σει το κλασικ? Golf! Η πρ?τη δοκιμ? θα μα? ξεκαθαρ?σει αν αυτ? το ν?ο VW ?χει ?,τι χρει?ζεται.

ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ

Οδηγο?με το ν?ο VW ID.3


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

Η DEKRA ΑΝΑΛΥΕΙ Test Αξιοπιστ?α?: Skoda Kodiaq Scout 4x4 2.0 TDI

Πω? τα π?γε στο σ?στημα αξιοπιστ?α? τη? AUTOBILD το στιβαρ? Sκoda Kodiaq? Κατ?φερε στο π?ρασμα του χρ?νου να κρατ?σει αναλλο?ωτα τα χαρακτηριστικ? του και να προσφ?ρει αρμονικ? τι? υπηρεσ?ε? του ? ?ρχισε να ζητ? επισκευ???

ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΠΙΣΤΑ Οδηγο?με το ν?ο VW Golf GTi

?πειτα απ? την οδηγικ? επαφ? μα? με τι? ?απλ??? εκδ?σει? του ν?ου VW Golf ?φτασε ο καιρ?? να κ?νουμε στην π?στα ?ναν πρ?το γ?ρο με το GTI των 245 PS, καταναλ?νοντα? μεγ?λη ποσ?τητα ιδρ?τα απ? το ?γχο?.

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οδηγο?με ν?ο Audi A5 Sportback 40 g-tron

Το πρ?σφατα ανανεωμ?νο Audi A5 Sportback 40 g-tron με τον κινητ?ρα φυσικο? αερ?ου αποδεικν?ει ?τι ?λα ε?ναι δυνατ?.

Η ΓΑΛΛΙΑ ΖΕΙ! Οδηγο?με το ν?ο Renault Zoe R135

Η Γαλλ?α ζει, αγαπητο? αναγν?στε? μα?! Με το ν?ο Zoe R135/Z.E. 50 δε?χνει η Renault εντυπωσιακ?, πω? μπορε? να λειτουργ?σει η επαν?σταση τη? ηλεκτροκ?νηση? και πο? υστερο?ν οι αντ?στοιχε? γερμανικ?? προτ?σει? στο θ?μα. Η ποι?τητα, η διαθεσιμ?τητα και οι χρ?νοι παρ?δοση? ε?ναι απ? τα θετικ? στοιχε?α του Zoe.

ΝΕΟ SUPER SUV ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οδηγο?με το ν?ο VW ID.4

Ηλεκτρικ?, μεγαλ?τερων διαστ?σεων σε σχ?ση με ?να Tiguan, εν? η οδικ? συμπεριφορ? του ε?ναι πρ?γματι καλ?! Το ν?ο VW ID.4 δ?νει μ?α ν?α ερμηνε?α στο θ?μα "SUV".

ΟΛΑ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Οδηγο?με ν?ο VW Golf 1.4 GTE

Η VW μετ?τρεψε την plug-in-υβριδικ? ?κδοση του ν?ου Golf σε μια σπορτ?φ εκδοχ?. Το ν?ο Golf GTE ?ρχεται με 245 PS.

FACELIFT ? ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ? Οδηγο?με πρ?τοι το ν?ο Hyundai i30 1.5 T-GDI N-LINE

Οδηγο?με πρ?τοι το ν?ο Hyundai i30 facelift, με οπτικ? φιν?ρισμα, ηλεκτρικ? σ?στημα 48 Volt και το ν?ο χειροκ?νητο κιβ?τιο iMT. Θαυμ?στε το!

Η ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ Οδηγο?με τη ν?α BMW X6 M50i των 530 ?ππων

Η ν?α BMW X6 ?ρχεται ξαν? με μια δυναμικ? πρ?μνη. Και στην ?κδοση M50i με ?να σπουδα?ο V8, που αποδ?δει 530 ατ?θασα ?λογα. Μπορε?? να τα κουμαντ?ρει??

HAPPY END ΓΙΑ ΤΗΝ E-CLASS ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οδηγο?με Mercedes E-Class facelift

Αναν?ωση, facelift; Πε?τε το, ?πω? εσε?? θ?λετε. Ωστ?σο, αυτ? η Mercedes-Benz, εκτ?? απ? ανανεωμ?νη ε?ναι και πραγματικ? ισχυρ?.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ Test Αξιοπιστ?α? 100.000 χλμ: Renault Megane TCe 130 GT-Line

Το Renault Megane αποδεικν?ει την κορυφα?α ποι?τητα κατασκευ?? του, ?πειτα απ? 100.000 και πλ?ον χιλι?μετρα, στη δοκιμ? διαρκε?α? που πραγματοποι?σαμε. Στα αρνητικ?, μ?νο την ασαφ? λειτουργ?α τη? οθ?νη? πολυμ?σων θα αναφ?ρουμε..

ΤΟ HYUNDAI ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΓΕΨΕΙ Οδηγο?με το ν?ο Hyundai i10

Δια τη? μαγε?α? ? ταχυδακτυλουργικ?ν κ?λπων, οι εργατικο? Κορε?τε? τη? Hyundai δε μα? ?χουν κ?νει μ?χρι στιγμ?? εντ?πωση. Ωστ?σο, φα?νεται πω? με το ν?ο i10 τα κατ?φεραν μια χαρ? με κ?ποια... μαγικ?: Το mini αυτοκ?νητο αποδεικν?εται σε πολλο?? τομε??... μεγ?λο - και ε?ναι πιο ?πλο?σιο? απ? οτιδ?ποτε ?λλο στην κατηγορ?α.

337 ΧΛΜ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Ποια ε?ναι η α?σθηση του Ηλεκτρικο? Corsa?

Μαραθ?νιο? με την ηλεκτρικ? αστραπ?. Αυτονομ?α 337 χιλιομ?τρων! Το ν?ο Opel Corsa-e δεν τα παρατ? ακ?μα και σε καθημεριν?? συνθ?κε?. Πραγματικ?; Κι ?μω?, εμε?? κ?ναμε το Μαραθ?νιο τη? Φρανκφο?ρτη?.

ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ Οδηγο?με τη Mercedes GLE 400d Coupe

Η ν?α Mercedes GLE 400d Coupe ?ρχεται με ?λλο α?ρα, αυτ?ν του ηγ?τη. Με εξακ?λινδρο diesel κινητ?ρα 330 ?ππων και 700 Nm ροπ??, δε?χνει να μην κωλ?νει πουθεν?, και ?τσι ε?ναι. Ιδο? και η απ?δειξη.

VIDEO/ΑΝΑΛΥΣΗ Δε?τε την video/αν?λυση τη? AUTO BILD για το ν?ο Audi A3

Το Audi A3, ο ?εφευρ?τη? του πολυτελο?? μικρομεσα?ου?, ?ρθε για να αλλ?ξει του? καν?νε? τη? κατηγορ?α?. Β?ζει ψηλ? τον π?χη τη? σ?γκριση? με τα αδ?λφια του, αλλ? και τον ανταγωνισμ?. Δε?τε την video/αν?λυση τη? AUTO BILD σε ποια σημε?α ξεχωρ?ζει το ν?ο Audi A3, αλλ? και μια αποκλειστικ? συν?ντευξη του Γενικο? Διευθυντ? τη? Audi Hellas, Νικ?λα Μπ?ρναρντ.

ΔΙΠΛΗ ΚΑΡΔΙΑ Οδηγο?με τα Fiat 500 & Panda Hybrid

Η Ιταλ?α ανακαλ?πτει την πρ?σινη συνε?δησ? τη?: Τα FIAT 500 και Panda εφοδι?ζονται πλ?ον με ?να ν?ο mild hybrid τρικ?λινδρο κινητ?ρα. Καταφ?ρνει ο τελευτα?ο? κ?τι καλ?;

ΚΟΜΨΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Οδηγο?με το ν?ο Toyota C-HR των 184 ?ππων

Οπτικ? περ?εργο, και τεχνολογικ? ?ξυπνο. ?να ελαφρ? facelift και ?να? πιο δυνατ?? κινητ?ρα? με 184 PS δ?νουν στο Toyota C-HR 2.0 Hybrid περισσ?τερη ορμ?.

ΔΙΠΛΗ ΚΑΡΔΙΑ Πω? λειτουργε? ο ν?ο? Τρικ?λινδρο? Hybrid τη? Fiat?

Η Ιταλ?α ανακαλ?πτει την πρ?σινη συνε?δησ? τη?. Ο ν?ο? mild hybrid τρικ?λινδρο? κινητ?ρα? τη?, ε?ναι αυτ?? που θα εφοδι?σει τα μοντ?λα τη?, με ?ναν σχεδιασμ? που προσφ?ρει οικονομ?α και αξιοπιστ?α.

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频