ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οδηγο?με το ν?ο ηλεκτρικ? Hyundai Kona

Η Hyundai υπ?σχεται αυτονομ?α 470 χιλιομ?τρων με το Ηλεκτροκ?νητο Kona, και εμε?? το οδηγο?με για δ?κα ?ρε? (συνεχ?μενα) με μια μ?νο φ?ρτιση μπαταρ?α?, για να διαπιστ?σουμε το λ?γου το αληθ??..

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ SUV Οδηγο?με τη ν?α Mercedes GLA 220d 4MATIC

Η ν?α Mercedes GLA επιτ?λου? μεγ?λωσε, και ?γινε ?να πραγματικ? SUV. Την οδηγο?με πρ?τοι την ?κδοση με Diesel κινητ?ρα, αυτ?ματο κιβ?τιο 8 σχ?σεων και τετρακ?νηση, και ανακαλ?πτουμε τον υπερυψωμ?νο χαρακτ?ρα τη?.

337 ΧΛΜ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Ποια ε?ναι η α?σθηση του Ηλεκτρικο? Corsa?

Μαραθ?νιο? με την ηλεκτρικ? αστραπ?. Αυτονομ?α 337 χιλιομ?τρων! Το ν?ο Opel Corsa-e δεν τα παρατ? ακ?μα και σε καθημεριν?? συνθ?κε?. Πραγματικ?; Κι ?μω?, εμε?? κ?ναμε το Μαραθ?νιο τη? Φρανκφο?ρτη?.

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Οδηγο?με το ν?ο Opel Zafira Life

Το Opel Zafira Life εμφαν?ζεται ιδια?τερα ανταγωνιστικ? απ?ναντι στι? ?δη καταξιωμ?νε? προτ?σει? τη? κατηγορ?α?. Π?σο καλ? ε?ναι στην πρ?ξη?

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οδηγο?με το ν?ο Skoda Vision iV

Αν ε?ναι ?τσι η ηλεκτροκ?νηση, τ?τε μπορε? να ?ρθει ευχαρ?στω?.. Το Skoda Vision iV, που δε?χνει επιθετικ? αλλ? και συγκρατημ?νο, μοι?ζει στο Kodiaq σε χ?ρου? και τιμ?. Εμε?? το οδηγ?σαμε αποκλειστικ? και σα? μεταφ?ρουμε εντυπ?σει?.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οδηγο?με την ν?α Mercedes A 250e

Με πραγματικ? ηλεκτρικ? αυτονομ?α, που ξεπερν? τα 75 χλμ., η υβριδικ? Mercedes A 250 e κοιτ?ει στα μ?τια τα… αμιγ?? ηλεκτρικ? αυτοκ?νητα.

Ποια ?ταν τα καλ?τερα Sport αυτοκ?νητα τη? χρονι???

Μπορε? η μ?δα να επιτ?σσει οικονομ?α καυσ?μου και SUV, αλλ? η αδρεναλ?νη και το π?θο? για τον ?πλαν?τη? των σπορ αυτοκιν?των, ε?ναι ακ?μα ζωνταν? και πολ?χρωμο. Ποιο απ? ?λα τα αυτοκ?νητα επιδ?σεων κερδ?ζει τον τ?τλο τη? καρδι?? μα?, ω? το καλ?τερο Sport αυτοκ?νητο τη? χρονι??? Η επιλογ? ε?ναι δικ? σα?.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Πρ?τη οδ?γηση: Ν?ο Audi e-tron Sportback

Το Audi e-tron Sportback ε?ναι ενδιαφ?ρον σχεδιαστικ? και διαθ?τει ?να εξαιρετικ? προοδευτικ?, απ? τεχνολογικ?? ?ποψη?, ηλεκτροκ?νητο σ?στημα κ?νηση?.

ΜΕ ΠΑΡΙΖΙΑΝΙΚΗ ΑΙΓΛΗ Οδηγο?με πρ?τοι το ν?ο DS3 Crossback E-tense

Με κομψ?τητα και ηλεκτρισμ?: Με το DS3 Crossback E-Tense η πολυτελ?? φ?ρμα τη? Citroen φιλοδοξε? να κ?νει την ηλεκτροκ?νηση μ?α exclusive εμπειρ?α.

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οδηγο?με το ν?ο KIA XCEED

Υπ?ρχει μια εταιρε?α, που το ?νομ? τη? αποτελε?ται απ? τρ?α γρ?μματα, και την οπο?α η VW (πιθαν?τατα) δε φοβ?ται, αλλ? τουλ?χιστον τρ?φει σεβασμ?. Ο λ?γο? γ?νεται για την KIA. Μ?λιστα, σε δ?ο συγκριτικ? μα? test, το μικρομεσα?ο Ceed επικρ?τησε του Golf. Το τον?ζουμε, ΔΥΟ φορ??...

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Οδηγο?με το ν?ο KIA XCEED


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

SUPERAFAST MINI ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οδηγο?με το MINI Cooper JW GP

Mini John Cooper Works GP: μακρ? ?νομα για μικρ? αυτοκ?νητο. Το Mini John Cooper Works αποκτ? την ?κδοση GP, που ε?ναι ελαφρ?τερη και δυνατ?τερη. Οδηγο?με αυτ? τον super αγωνιστικ? ν?νο!

ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ Οδηγο?με το Golf που δεν οδ?γησε κανε??

Η AUTO BILD σε αποκλειστικ?τητα, οδηγε? το πρωτ?τυπο VW Golf (A59), που ποτ? δεν μπ?κε στην παραγωγ?. Αυτ? το ζ?ρικο ?αγρ?μι? των 275 ?ππων, ε?ναι τελικ? πιο ελκυστικ? απ? κ?θε GTi που ?χει κυκλοφορ?σει!

ΑΦΘΟΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ PREMIUM ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Οδηγο?με το ν?ο Peugeot 2008

Τι προσφ?ρει το ν?ο Peugeot 2008 και ποιοι ε?ναι οι λ?γοι που θα ενθουσι?σει το κοιν?? Εμε?? αξιολογο?με την premium πρ?ταση τη? Peugeot, και αναλ?ουμε ?να-?να ?λα τα χαρακτηριστικ? του, που θα συναρπ?σει του? φ?λου? των SUV αλλ? και τη? Γαλλικ?? βιομηχαν?α?.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Οδηγο?με το ν?ο Opel Grandland X Hybrid4 των 300 ?ππων

Το ν?ο Opel Grandland X Hybrid4 ?χει πολλ?... boom - και ε?ναι παρ?λ αυτ? πολ? συνετ?. ?λοι οι εργαζ?μενοι τη? Opel, ε?ναι πλ?ον πολ? υπερ?φανοι και απολαμβ?νουν τα δεδομ?να: 300 PS, χ?ρη στη δ?ναμη τρι?ν (!) κινητ?ρων, δηλαδ? ?ναν turbo βενζινοκινητ?ρα 1,6 λ?τρων και δ?ο ηλεκτροκινητ?ρων.

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频