JP AUTOMOTO - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ - ΑΧΑΡΝΑΙ

JP AUTOMOTO

JP AUTOMOTO

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 65, 136 72   ΑΧΑΡΝΑΙ

2102406500, 6934018732  Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Αν ψ?χνετε μια ?ριστα καταρτισμ?νη και ?μπειρη ομ?δα να λ?σει οποιοδ?ποτε πρ?βλημα αντιμετωπ?ζετε με το αυτοκ?νητο ? τη μοτοσυκλ?τα σα?, δεν ?χετε παρ? να απευθυνθε?τε στη JPAutomoto.

Με?υψηλ? επ?πεδο τεχνογνωσ?α? και εξοπλισμ? τελευτα?α? τεχνολογ?α?, το ?ρτια καταρτισμ?νο προσωπικ? τη??JPAutomoto?μπορε? να δ?σει λ?ση σε κ?θε σα? πρ?βλημα παρ?χοντα? υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα?.
Service- Επισκευ?
Ανεξ?ρτητα απ? τη μ?ρκα και το μοντ?λο του οχ?ματ?? σα? μπορε?τε να επιλ?ξετε τη PAutomoto για διαγνωστικ? ?λεγχο, μικρ? ? μεγ?λο service αυτοκιν?του, αλλαγ? λαδι?ν ? ?λεγχο καυσαερ?ων. Οι ?μπειροι μηχανικο? μπορο?ν αναλ?βουν οποιαδ?ποτε εργασ?α επισκευ?? σε μηχανικ? ? ηλεκτρικ? συστ?ματα, εν? θα κ?νουν και ?λεγχο του οχ?ματο? σε περ?πτωση που πρ?πει να περ?σετε ΚΤΕΟ. ?

Απ?συρση – Οριστικ? Διαγραφ?
Η JPAutomoto προσφ?ρει απ?συρση - οριστικ? διαγραφ? του οχ?ματο? ε?κολα και γρ?γορα, χωρ?? να χρειαστε? να χ?σετε χρ?νο με γραφειοκρατικ?? διαδικασ?ε?. Το ?χημα διαγρ?φεται οριστικ? απ? το ?νομα του ιδιοκτ?τη, την εφορ?α και τα μητρ?α του Υπουργε?ου Μεταφορ?ν χωρ?? καμι? επιβ?ρυνση για εσ??.

?λεγχο Μεταχειρισμ?νου Οχ?ματο?
Για να ?χετε πλ?ρη εικ?να τη? κατ?σταση? του οχ?ματο? που σα? ενδιαφ?ρει, η JPAutomoto πραγματοποιε? ?λεγχο 6 σημε?ων (Εξωτερικ? – δομικ?, μηχανικ?, διαγνωστικ?, ηλεκτρικ?, εσωτερικ? και εγγρ?φων). Επ?ση? υπ?ρχει δυνατ?τητα ο ?λεγχο? να γ?νει οπουδ?ποτε εντ?? Αττικ?? στον χρ?νο και τον τ?πο που εσε?? θ?λετε. Μετ? την ολοκλ?ρωση του ελ?γχου λαμβ?νεται πλ?ρη τεχνικ? αν?λυση.
Μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ?
Στην JPAutomoto μπορε?τε να βρε?τε ?λα τα ανταλλακτικ? και τα εξαρτ?ματα για το ?χημα σα?. ?λα ε?ναι ?ριστη? ποι?τητα? απ? κορυφα?ου? κατασκευαστ?? παγκοσμ?ω? που πληρο?ν ?λε? τι? προδιαγραφ?? ασφαλε?α? και ποι?τητα?. Θα βρε?τε μεγ?λη γκ?μα απ? ζ?ντε?, ελαστικ?, ε?δη φανοποιε?α?, κινητ?ρε?, σασμ?ν, αξεσου?ρ, αμορτισ?ρ, δ?σκου? φρ?νων, αντλ?ε?, φ?τα - προβολε?? και πολλ? ακ?μα.

Οδικ? Βο?θεια
Η JPAutomoto παρ?χει οδικ? βο?θεια χωρ?? συνδρομ? σε ?λη την Αττικ?. Φτ?νει ?μεσα στο σημε?ο που τη χρει?ζεστε και μεταφ?ρει το αυτοκ?νητ? σα? στο σημε?ο που επιθυμε?τε. Ε?ν χρει?ζεστε οδικ? βο?θεια για οποιοδ?ποτε ε?δο? μηχανικ?? βλ?βη? ? τροχα?ου ατυχ?ματο?, στι? καλ?τερε? τιμ??, η JPAutomoto ε?ναι στο πλευρ? σα?.
?

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Service
  • Επισκευ?
  • Απ?συρση – Οριστικ? Διαγραφ?
  • ?λεγχο Μεταχειρισμ?νου Οχ?ματο?
  • Μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ?
  • Οδικ? Βο?θεια

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτ?ρα – Παρασκευ?: 09:00 – 18:00???

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频