CHIPTRONIC TUNING - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - Ν.ΚΟΣΜΟΣ

CHIPTRONIC TUNING

CHIPTRONIC TUNING

ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ 26 & ΥΒΡΙΟΥ 12, 11636   Ν.ΚΟΣΜΟΣ

210-9237920,210-9237008   Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η?Chiptronic Tuning ιδρ?θηκε το 1999 και ?ταν ?η πρ?τη εταιρ?α βελτι?σεων Ελλ?δα με 4κ?νητο δυναμ?μετρο στην κατοχ? τη?. Αρχικ? ειδικευ?ταν σε μηχανικ?? μετατροπ?? και εμπορ?α βελτιωτικ?ν ανταλλακτικ?ν. Το 2001 επεκτ?θηκε και στην ηλεκτρονικ? βελτ?ωση κυρ?ω? για ατμοσφαιρικο?? κινητ?ρε? ,εν? απ? το 2003??ρχισε ?να βελτι?νει turbo κινητ?ρε? με ταυτ?χρονη συνεργασ?α με ο?κου? του εξωτερικο?.?Το 2008 ανανε?θηκε ο χ?ρο? τη? Δυναμομ?τρηση? με ν?α μηχαν?ματα και αντικαταστ?θηκε το υπ?ρχον δυναμ?μετρο μα??με το 4WD Δυναμ?μετρο τη? ΤΑΤ Dyno Systems.?Σ?μερα η εταιρε?α μα? αντιπροσωπε?ει δυο πολ? μεγ?λα ον?ματα στην ηλεκτρονικ? βελτ?ωση , την AllCarTuning απ? την Αυστρ?α και τηνSeletron απο την Ιταλια, εν? διατ?θενται και συστ?ματα εξατμ?σεων τη? Ragazzon.
?
Η?Chiptronic Tuning?αναλαμβ?νει την?ηλεκτρονικ? βελτ?ωση αυτοκιν?των με turbo και ατμοσφαιρικο?? κινητ?ρε?. Το λογισμικ? ε?ναι τελειοποιημ?νο και δοκιμασμ?νο στο δυναμ?μετρο αλλ? και στο δρ?μο και π?ντα σε συνεργασ?α με την AllCarTuning. ?
Οι υπηρεσ?ε? που προσφ?ρει η Chiptronic Tuning ε?ναι:

ECUTuning remap
Το "Remapping" ? αλλι? ? χαρτογρ?φηση του κινητ?ρα ε?ναι μια?αλλαγ? λογισμικο? στην ηλεκτρονικ? μον?δα ελ?γχου (ECU)?εν?? οχ?ματο?. Τροποποιο?νται οι παραμ?τροι λειτουργ?α? μ?σα στον κ?δικα (? τον ?χ?ρτη?) με στ?χο την α?ξηση τη? απ?δοση? και τη? οικονομ?α? του καυσ?μου. Παρ?λληλα υπ?ρχει διαθ?σιμο? προγραμματισμ?? για αφα?ρεση φ?λτρων μικροσωματιδ?ων (DPF) σε?κινητ?ρε? ντ?ζελ
?
Δυναμ?μετρο
Η Chiptronic Tuning πραγματοποιε? ?λε? τι? μετρ?σει? στο ?δυναμ?μετρο τη? ?TAT Dyno Systems?με το ?ν?ο υψηλ?? ταχ?τητα? Dynamic Data Acquisition Mess System. Το TAT δυναμ?μετρο ε?ναι ?να σ?στημα ?rolling road ?με ?ηλεκτροδυναμικ? ?ρ?θμιση φορτ?ων ,?στε?το ηλεκτρονικ? σ?στημα διαχε?ριση? (Εγκ?φαλο?-ECU) ?του αυτοκ?νητου να λειτουργε? σε πραγματικ?? συνθ?κε?.?Οι καμπ?λε? ισχ?ο? και ροπ?? εξ?γονται με ακρ?βεια και συν?πεια. Ο χ?ρο? του δυναμ?μετρου (dyno room) ε?ναι πλ?ρω? εξοπλισμ?νο? με συστ?ματα αερισμο? ,εξαερισμο? ,και σ?στημα σταθερ?? θερμοκρασ?α? (Air contition). Στι? δυναμομετρ?σει? περιλαμβ?νεται και μ?τρηση βασικ?ν αισθητ?ρων τη? μηχαν?? ,?πω? : μ?τρηση αναλ?για /κα?σιμου (λ-AFR δ?νεται και σε δι?γραμμα) , με μετρητ? INNOVATE Morotsport LM2 ?wideband,μ?τρηση π?εση turbo (σε δι?γραμμα σε σχ?ση με τι? στροφ?? και την δ?ναμη ,ροπ? του κινητ?ρα) .

Δι?γνωση
Δ?νοντα? μεγ?λη ?μφαση στην ν?α τεχνολογ?α και τι? αν?γκε? των αυτοκιν?των η ?Chiptronic Tuning μπορε? να καλ?ψει ?λε? τι? υπηρεσ?ε? δι?γνωση? βλαβ?ν.?Στι? εγκαταστ?σει? τη? εταιρ?α? θα ?βρε?τε μια σειρ? απ? ειδικ? εργαλε?α τελευτα?α? τεχνολογ?α? τα οπο?α κ?νουν την δι?γνωση του αυτοκιν?του σα? ε?κολη υπ?θεση. Για του? πελ?τε? τη?, η ?Chiptronic Tuning προσφ?ρει διαγνωστικ? ?λεγχο χωρ?? επιβ?ρυνση .
Για ?να?ολοκληρωμ?νο πακ?το βελτ?ωση?,?η Chiptronic Tuning σα? προσφ?ρει? φ?λτρα α?ρα τη? Pipercross με 30% καλ?τερη ρο? του α?ρα απ? την εργοστασιακ?, και εφ ?ρου ζω?? εγγ?ηση αφο? πλ?νονται και ξαναχρησιμοποιο?νται, καθ?? και ?ολοκληρωμ?να συστ?ματα εξατμ?σεων με downpipes ,ελε?θερου? καταλ?τε? και sport τελικ? ?(groupN ) τη? Ragazzon
?
Με?εγγ?ηση επιστροφ?? χρημ?των για 7 ημ?ρε? !

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτ?ρα?Ω??Παρασκευ?
09:00 - 18:00

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频