TECH PAINT ΛΑΖΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ - - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

TECH PAINT - ΛΑΖΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

TECH PAINT - ΛΑΖΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 379, & ΣΟΥΛΙΟΥ 2, 153 43   ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρ?α TECH PAINT μπορε? να επαναφ?ρει την λ?μψη του αυτοκιν?του σα?, να αποκαταστ?σει φθορ?? και διαβρ?σει? εν? αναλαμβ?νει και αναπαλαι?σει?.

?χοντα? ασ?γκριτο μερ?κι και πολ? αγ?πη για το αυτοκ?νητο, το?φανοποιε?ο – βαφε?ο Tech Paint - Λαζαρακ?πουλο? Κ?στα?, με ?δρα την?Αγ?α Παρασκευ?, διαθ?τει σ?μερα ?να απ? τα μεγαλ?τερα πελατολ?για στην αγορ?.

Στην επιχε?ρηση, ?χουν πραγματοποιηθε??αναρ?θμητε? εργασ?ε? φανοποιε?ου σε αυτοκ?νητα?και μοτοσικλ?τε?, εν? εξειδικε?εται στι? ανακατασκευ??/αναπαλαι?σει? κλασικ?ν αυτοκιν?των. Η 15ετ?? εμπειρ?α στον χ?ρο τη? βαφ?? αυτοκιν?του και μοτοσικλ?τα?, εξασφαλ?ζει ?ψογο αποτ?λεσμα, στι? πιο ανταγωνιστικ?? τιμ?? τη? αγορ??
?
Τα ν?α?μηχαν?ματα Ευρωπα?κ?ν προδιαγραφ?ν καθ?? και το εξειδικευμ?νο προσωπικ??αποτελο?ν τον κατ?λληλο συνδυασμ? για την επ?λυση κ?θε ε?δου? επισκευ?? του αμαξ?ματο?, ε?τε πρ?κειται για μικρ?? ζημι?? ε?τε για μεγαλ?τερη? ?κταση? επισκευ??.

To φανοποιε?ο?TECH PAINT εγγυ?ται την αποκατ?σταση των ζημι?ν και την επαναφορ? του οχ?ματ?? σα? στην πρ?τερη κατ?στασ? του, χρησιμοποι?ντα? σ?γχρονο εξοπλισμ?, καθ?? και ποιοτικ? υλικ?, για τη μεγαλ?τερη δυνατ? αντοχ? στον χρ?νο. Παρ?λληλα γ?νεται αποκατ?σταση του φθαρμ?νου απ? τι? καιρικ?? συνθ?κε? ? τον χρ?νο χρ?ματο? στο ?χημ? σα?, με βαφ?? φιλικ?? προ? το περιβ?λλον, εν? καλ?πτεται ?μεσα και με ?μφαση στη λεπτομ?ρεια κ?θε ζημι?, φθορ? και θαμπ?δα.

Η TECH PAINT αναλαμβ?νει?ολοκληρωμ?νη και με εγγυημ?νο αποτ?λεσμα, αναπαλα?ωση/ανακατασκευ? κλασικ?ν αυτοκιν?των.
?
Η ποι?τητα που χαρακτηρ?ζει τι? εργασ?ε? τη? TECH PAINT και η ?μφαση που δ?νει στη λεπτομ?ρεια ?χει αναγνωρισθε? απ? ?να ευρ? φ?σμα πελατ?ν, πολλο? απ? του? οπο?ου? προ?ρχονται απ? την περιφ?ρεια.

?

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Φανοποι?α
  • ?Βαφ?? φο?ρνου αυτοκιν?των και μοτοσυκλετ?ν
  • Καλ?μπρα, αργκ?ν, ηλεκτρ?ποντα
  • Επισκευ?? προφυλακτ?ρων
  • Γυ?λισμα – κ?ρωμα

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频