Polykretis Engineering - - ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Polykretis Engineering

Polykretis Engineering

Γ. Παπανδρ?ου 86 , 13561   ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η επιχε?ρηση?Polykretis Engineering?δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο τη? επισκευ?? και συντ?ρηση? αυτοκιν?των, εδ? και πολλ? ?τη μεγ?λη επιτυχ?α. Οι κ?ριοι παρ?γοντε? που συντ?λεσαν στη ραγδα?α αν?πτυξη τη? εταιρε?α? και τη? ?δωσαν πρωταγωνιστικ? ρ?λο στην αγορ? ε?ναι:
 • Η πολυετ? εμπειρ?α τη?
 • Το εξειδικευμ?νο και πλ?ρω? καταρτισμ?νο προσωπικ? τη?
 • Ο πλ?ον εξελιγμ?νο? τεχνολογικ?? εξοπλισμ?? τη? και τ?λο?,
 • Οι αξι?πιστε? συνεργασ?ε? τη? ?
Το πλο?σιο σε ποι?τητα και ποσ?τητα πελατολ?γιο τη? εγγυ?ται την αξιοπιστ?α και τη φερεγγυ?τητα τη? εταιρε?α?. Ο κ?ριο? λ?γο? ?μω? που η εταιρε?α ξεχωρ?ζει και κατ?χει την πρ?τη θ?ση στι? προτιμ?σει? των πελατ?ν τη? ε?ναι η ποι?τητα τη? εργασ?α? τη? και η ανθεκτικ?τητα των προ??ντων τη?.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • ?λεγχο? αυτοκιν?των και επισκευ??
 • Ηλεκτρολογικ?? ?λεγχο?
 • Ηλεκτρονικ? δι?γνωση
 • Βελτι?σει? - Μετατροπ??
 • Συγκολλ?σει?
 • Ζυγοσταθμ?σει?
 • Αξεσου?ρ

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频