MR. SOUND - - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

MR. SOUND

MR. SOUND

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 9, 15343   ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Με περισσ?τερα απ??25 χρ?νια εμπειρ?α?στο χ?ρο των ηχοσυστημ?των και ηλεκτρονικ?ν συστημ?των αυτοκιν?των, η εταιρ?α Mr. Sound παρ?χει ολοκληρωμ?νε? και αξι?πιστε? λ?σει? αναλαμβ?νοντα? ε'ξολοκλ?ρου την εγκατ?σταση και παρ?χοντα? εγγ?ηση για το αποτ?λεσμα. Η συνεχ?? ενημ?ρωση π?νω σε ν?ε? τεχνολογ?ε? και προ??ντα σημα?νει ?τι μπορο?ν να σα? κατατοπ?σουν πλ?ρω? σχετικ? με τα?προ??ντα των μεγαλ?τερων εταιρει?ν του χ?ρου?και να σα? βοηθ?σουν να κ?νετε την καλ?τερη επιλογ? σ?μφωνα με τι? αν?γκε? και τον προ?πολογισμ? σα?.Η Mr. Sound αναλαμβ?νει τη μελ?τη, τον σχεδιασμ? την π?ληση και την τοποθ?τηση ηλεκτρονικ?ν συστημ?των αυτοκιν?του, ?πω?:

 • Ηχοσυστ?ματα
 • Συναγερμο??
 • Συστ?ματα πλο?γηση?
 • Συστ?ματα παρκαρ?σματο?
 • Δορυφορικ? συστ?ματα
 • Car-kit ????

Η εξειδικευμ?νη ομ?δα τη? επιχε?ρηση? τοποθετε? επ?νυμε? μεμβρ?νε? μεγ?λων ο?κων του εξωτερικο?, λ?μπε? ΧΕΝΟΝ,?ειδικ?? κατασκευ???(door panels) και πολλ? ?λλα β?σει των αναγκ?ν ακ?μα και του πιο απαιτητικο? πελ?τη.Επ?ση?, προσφ?ρονται ολοκληρωμ?νε??λ?σει? συστημ?των ασφ?λεια? για οικ?ε? και καταστ?ματα??πω?:
 • Συστ?ματα ασφαλε?α?
 • Ασ?ρματα συστ?ματα ασφ?λεια?
 • 24ωρη παρακολο?θηση μ?σω κ?ντρου
 • Συστ?ματα ελεγχ?μενη? πρ?σβαση?
 • Κλειστ? κυκλ?ματα τηλε?ραση?
 • Συστ?ματα πυραν?χνευση?
Με ?να κλικ στο?www.eshop.mrsound.gr?θα βρε?τε δι?φορε??προσφορ???που ανανε?νονται συνεχ??, θα ενημερωθε?τε για ?λα τα τελευτα?α μοντ?λα σε συστ?ματα ?χου – εικ?να? – ασφ?λεια? και θα δε?τε?φωτογραφ?ε? απ? δι?φορα projects?που ?χει φ?ρει ει? π?ρα? η Mr. Sound.
?

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频