Σ. ΜΠΙΜΠΑΣ ΣΙΑ Ε.Ε - - ΑΘΗΝΑ ΛΙΟΣΙΩΝ

Σ. ΜΠΙΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Σ. ΜΠΙΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΛΙΟΣΙΩΝ 208, 10445   ΑΘΗΝΑ ΛΙΟΣΙΩΝ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΙΜΠΑΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES?αποτελε? μ?α εκ των κορυφα?ων εταιρει?ν εισαγωγ?ων ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των Mercedes - Benz στην Ελλ?δα. Η εταιρε?α δραστηριοποιε?ται σε ?λη την Ελλ?δα και ευρ?τερα στο χ?ρο τη? Κ?πρου, τη? Μ?ση? Ανατολ?? και τη? Αφρικ?? με εξαγωγ?? προ??ντων.

Η επιτυχ?α τη? εταιρε?α? βασ?ζεται στην ?μεση εξυπηρ?τηση των πελατ?ν τη?, στην προσωπικ? επαφ? με του? πελ?τε?, στην συνεχ? αναν?ωση των προ??ντων με συνεχε?? εισαγωγ?? ανταλλακτικ?ν, στην?τερ?στια ποικιλ?α προ??ντων?απ? ?λα τα μοντ?λα επιβατικ?ν αυτοκιν?των Mercedes και φυσικ? στι??χαμηλ?? τιμ??.

Η ?δρα τη? εταιρε?α? μα? βρ?σκεται πολ? κοντ? στο κ?ντρο τη? Αθ?να? (Λιοσ?ων 208, πλησ?ον πρακτορε?ων ΚΤΕΛ Στερε?? Ελλ?δο? στα Κ?τω Πατ?σια), ?που μπορε?τε να την επισκεφτε?τε προκειμ?νου να διαπιστ?σετε οι ?διοι την?τερ?στια γκ?μα και πληρ?τητα των προ??ντων και τι? ?κρω? ανταγωνιστικ?? τιμ??.

Στο κατ?στημ? ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΙΜΠΑΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ μπορε?τε να βρε?τε τα π?ντα για το αυτοκ?νητο Mercedes σα?:

  • Κινητ?ρε? diesel και βενζ?νη?
  • Μηχανικ? μ?ρη
  • Ηλεκτρολογικ? μ?ρη
  • Ηλεκτρονικ? εξαρτ?ματα
  • Ζ?ντε? αλουμιν?ου και ελαστικ?
  • Σαλ?νια και ταπετσαρ?ε?
  • Ε?δη φανοποιε?α?
?λα τα προ??ντα μπορο?ν να αποσταλο?ν σε ?λη την Ελλ?δα εντ?? 24?ρου?σε συνεργασ?α με μεταφορικ?? εταιρε?ε?, courier ? με μ?σα μαζικ?? μεταφορ?? (πλο?α, ΚΤΕΛ).

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频