ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΠΠΟΥ 18, 10442   ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Τηλ?φωνο Website    Email

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

?

. Το συνεργε?ο?Πετρουλ?κη? Στα?ρο??ε?ναι στην ευχ?ριστη θ?ση να σα? προσκαλε? να το εμπιστευθε?τε, ?πω? χιλι?δε? πολ?τε? ?καναν και δεν μετ?νιωσαν ποτ?. Πολυετ? παρουσ?α στον χ?ρο και το ευχαριστημ?νο πελατολ?γιο

Με γν?μονα την καλ?τερη εξυπηρ?τηση του πελ?τη,? το ?ριστα εξειδικευμ?νο προσωπικ? ε?ναι ?τοιμο και π?ντα διαθ?σιμο να βρει την καλ?τερη λ?ση στο πρ?βλημα σα?. ?σο δ?σκολο ? σπ?νιο κι αν ε?ναι, η?εξειδ?κευση του συνεργε?ου σε πολλ?? εταιρ?ε???πω? Nissan, Opel Subaru, Audi κ.α. θα φ?ρει σ?γουρα το επιθυμητ? αποτ?λεσμα.

Μην χ?νετε χρ?νο και χρ?μα σε συνεργε?α που δεν ξ?ρετε ε?ν ε?ναι σε θ?ση να σα? βρο?νε την οικονομικ?τερη και πιο σ?γουρη λ?ση.
???
Ε?ν θ?λετε να ?χετε ?να ?γχο? λιγ?τερο γ?ρω απ? το αυτοκ?νητο, μιλ?στε με του? καλ?τερου?.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Ηλεκτρονικ? δι?γνωση
  • Μηχανικ? ?λεγχο
  • ?κδοση κ?ρτα? καυσαερ?ων
  • Επισκευ?? σασμ?ν
  • Αλλαγ? αμορτισ?ρ
  • Προετοιμασ?α ΚΤΕΟ

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频