AUTO MOTO REPAIR - - ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

AUTO MOTO REPAIR

AUTO MOTO REPAIR

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 56, 18756   ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

2104015773  Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α Auto Moto Repair βρ?σκεται στο χ?ρο των μικροεπισκευ?ν αυτοκιν?του απ? τα τ?λη του 2005. Αναλαμβ?νει να διορθ?σει δι?φορα μικροχτυπ?ματα και γρατσουνι?? στο αυτοκ?νητ? σα?, δ?νοντα? εγγ?ηση 3 χρ?νων, εν? το κ?στο? ε?ναι ?ω? και 50% μικρ?τερο απ? μ?α κλασικ? επισκευ?. ?να απ? τα σημαντικ?τερα πλεονεκτ?ματα των υπηρεσι?ν που προσφ?ρει, ε?ναι η αυθημερ?ν παρ?δοση του επισκευασμ?νου αυτοκιν?του σα? στι? περισσ?τερε? επισκευ??.

H AUTO MOTO REPAIR εδ? και χρ?νια προσφ?ρει σε εσ?? με τον καλ?τερο και πιο οικονομικ? τρ?πο τι? υπηρεσ?ε? τη? με πρωτοποριακ?? μεθ?δου?. Χρησιμοποιε? ασφαλ? τεχνολογ?α, με σ?γχρονα μηχαν?ματα, εν? το ?ρτια εκπαιδευμ?νο προσωπικ? εργ?ζεται με γν?μονα την καλ?τερη εξυπηρ?τησ? σα?.
?
Η 10ετ?? τεχνικ? κατ?ρτιση στη μικροεπισκευ? και στη βαφ? του αυτοκιν?του σε μεγ?λη γερμανικ? εταιρε?α που ασχολε?ται απ? το 1882 με το χρ?μα του αυτοκιν?του και αντιπροσωπε?εται στην Ελλ?δα απ? το 1970 και η 26ετ?? εμπειρ?α στη φανοποι?α και τη βαφ? του αυτοκιν?του εγγυ?ται την ολικ? ικανοπο?ηση του πελ?τη.
Επ?ση? υπ?ρχει συνεργασ?α με ?λε? τι? ασφαλιστικ?? και η εταιρε?α αναλαμβ?νει ?λε? τι? διαδικασ?ε? απ? την στιγμ? του ατυχ?ματο? μ?χρι και την αποζημ?ωση τη? ζημι??,?απαλλ?σσοντα? τον πελ?τη απ? το ?γχο? του π?ρα-δ?θε.

Επισκεφθε?τε την Auto Moto Repair και χαρ?στε στο αυτοκ?νητο σα? τη ζωντ?νια που του ?λειπε.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Μικροχτυπ?ματα: H επιδι?ρθωση γ?νεται τοπικ? χωρ?? να με?νει κ?ποιο σημ?δι και η κατ?σταση τη? επιφ?νεια? επαν?ρχεται στι? εργοστασιακ?? προδιαγραφ??. Τα μικροχτυπ?ματα στη λαμαρ?να επαναφ?ρονται εξωτερικ? χωρ?? να ξεμονταριστε? καν?να κομμ?τι του αυτοκιν?του.
  • Γρατσουνι??
  • Βαθουλ?ματα: ?που και αν υπ?ρχει η ζημ?α οι εργασ?ε? γ?νονται με ειδικ? μηχαν?ματα χωρ?? ξεμοντ?ρισμα και μ?νο με τοπικ? παρ?μβαση στο συγκεκριμ?νο σημε?ο.
  • Φθορ?? σε πλαστικ?: Τα πλαστικ? σημε?α του αυτοκιν?του επισκευ?ζονται ?μεσα με την τεχνολογ?α που διαθ?τει η?Auto Moto Repair
  • Επισκευ? φθορ?ν στι? ζ?ντε?: Ε?ναι η συνηθισμ?νη μορφ? φθορ?? αλλ? καθ?λου ανησυχητικ? καθ?? Auto Moto Repair?μπορε? να την επιδιορθ?σει και να κ?νει?τι? ζ?ντε? σα? να φα?νονται καινο?ργιε? σαν να μην ε?χαν ποτ? υποστε? κ?ποια φθορ? ? γρατσουνι?.
  • Προστασ?α & περιπο?ηση χρ?ματο?: Η καλ?τερη προστασ?α και η ποιοτικ?τερη περιπο?ηση γ?νεται με τη διαδικασ?α του κερ?ματο?, του γυαλ?σματο?, αλλ? και σε δι?φορε? ατ?λειε? με τοπικ? βαφ? τη? περιοχ?? του προβλ?ματο?.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频