ALFA PAINT GIANNAKOPOULOS - - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ALFA PAINT GIANNAKOPOULOS

ALFA PAINT GIANNAKOPOULOS

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39 , 16452   ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Απ? το 1965 μ?χρι και σ?μερα, η εταιρε?α Alfa Paint βρ?σκεται με τον καλ?τερο τρ?πο κοντ? στι? αν?γκε? του πελ?τη, απ?δειξη ?τι διαθ?τει ?να απ? τα μεγαλ?τερα πελατολ?για στην αγορ?.?Τα 55 χρ?νια εμπειρ?α??και οι αναρ?θμητε? εργασ?ε? φανοποιε?ου και βαφ?? αποτελο?ν συγκριτικ? πλεον?κτημα ?ναντι του ανταγωνισμο??και τον καλ?τερο λ?γο για να του? επιλ?ξετε για την επισκευ? του αυτοκιν?του σα?.
?
Τo φανοποιε?ο?Alfa Paint εγγυ?ται την αποκατ?σταση των ζημι?ν και την επαναφορ? του οχ?ματ?? σα? στην πρ?τερη κατ?στασ? του,?χρησιμοποι?ντα? σ?γχρονο εξοπλισμ?, καθ?? και ποιοτικ? υλικ?, για τη μεγαλ?τερη δυνατ? αντοχ? στον χρ?νο.?Και ?λα αυτ? στι? πιο συμφ?ρουσε? τιμ?? τη? αγορ??. Απ? την παραλαβ? ?ω? την παρ?δοση, το αυτοκ?νητο σα? λαμβ?νει ολοκληρωμ?νη φροντ?δα με στ?χο το β?λτιστο αποτ?λεσμα.
Η Alfa Paint χρησιμοποιε? υλικ? και πρ?τε? ?λε? υψηλ?? αντοχ?? και εξαιρετικ?? ποι?τητα?. Δεν κ?νει εκπτ?σει? στη ποι?τητα ? τη ποσ?τητα των υλικ?ν, μ?χρι να επιτ?χει το ?ριστο αποτ?λεσμα.

Η εταιρε?α σεβ?μενοι του? πελ?τε? τη?, παρ?χει ενημ?ρωση με?συνεχ? επικοινων?α μ?χρι την τελικ? διεκπερα?ωση και προτε?νει λ?σει? για κ?θε περ?πτωση, χωρ?? ?μω? να θυσι?ζεται η ποι?τητα των εργασι?ν. Παρ?λληλ? παραλαμβ?νει και παραδ?δει την κ?θε εργασ?α που αναλαμβ?νει στο συμφωνημ?νο με κ?θε πελ?τη χρ?νο.
?
Επ?ση? υπ?ρχει συνεργασ?α με ?λε? τι? ασφαλιστικ?? και η εταιρε?α αναλαμβ?νει ?λε? τι? διαδικασ?ε? απ? την στιγμ? του ατυχ?ματο? μ?χρι και την αποζημ?ωση τη? ζημι??. Και επειδ? ο χρ?νο? σα? ε?ναι πολ?τιμο? υπ?ρχει δυνατ?τητα για?παραλαβ? και παρ?δοση του αυτοκιν?του στον χ?ρο σα?.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Φανοποιε?α – Βαφ?? φο?ρνου – Βαφ?? carbon – Βαφ?? πο?δρα?
  • Αποκατ?σταση - πλ?ρη? αναν?ωση χρ?ματο? -τοπικ? βαφ? - ολικ? βαφ?
  • Καλ?μπρα, αργκ?ν, ηλεκτρ?ποντα
  • Επισκευ?? πλαστικ?ν μερ?ν - bodykit
  • Γυ?λισμα – κ?ρωμα – αδιαβροχοπο?ηση
  • Ρ?θμιση – Ξεθ?μπωμα και φωτομ?τρηση φαναρι?ν

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频