GALATALIS SERVICE - - ΓΑΛΑΤΣΙ

GALATALIS SERVICE

GALATALIS SERVICE

Λ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 90, 11146   ΓΑΛΑΤΣΙ

210 2130003  Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

H εταιρε?α GALATALIS CAR SERVICE δραστηριοποιε?ται για περισσ?τερα απ? 33 χρ?νια στο χ?ρο τη? επισκευ?? και συντ?ρηση? αυτοκιν?των, καλ?πτοντα? ?λε? τι? μ?ρκε? και σχεδ?ν ?λε? τι? υπηρεσ?ε? γ?ρω απ? μηχανικ?, ηλεκτρολογικ? και προβλ?ματα φανοποιε?α?. Το συνεργε?ο GALATALIS CAR SERVICE προσφ?ρει ολοκληρωμ?νε? λ?σει?, ?μεση και ποιοτικ? εξυπηρ?τηση, γρ?γορη διεκπερα?ωση με εγγυημ?να και υπε?θυνα αποτελ?σματα σε απ?λυτα λογικ?? και προσιτ?? τιμ??.

Η μακρ?χρονη εμπειρ?α στο χ?ρο του αυτοκιν?του και η συνεργασ?α με του? μεγαλ?τερου? ο?κου? ανταλλακτικ?ν εξασφαλ?ζουν εγγυημ?νε? λ?σει?.?Μετ? απ? ολοκληρωμ?νο τεχνικ? ?λεγχο, θα σα? ενημερ?σουν για το κ?στο? ανταλλακτικ?ν και εργασ?α?, στοχε?οντα? στην απ?λυτη εξυπηρ?τησ? σα?.
Η πολυετ?? εμπειρ?α και η συνεχ?? εκπα?δευση στι? καινο?ργιε? τεχνολογ?ε? για ?λε? τι? μ?ρκε? αυτοκιν?των σε συνδυασμ? με τον σ?γχρονο εξοπλισμ?, δ?νουν λ?ση σε κ?θε σα? πρ?βλημα. Εσε?? απολαμβ?νετε προσιτ?? τιμ??, εγγ?ηση ανταλλακτικ?ν και εργασι?ν, χωρ?? ?κπτωση στην ποι?τητα και την αξιοπιστ?α.
?
Παρ?λληλα υπ?ρχει διαθ?σιμο τμ?μα φανοποιε?α? για επισκευ?? απ? γρατσουνι??, χτυπ?ματα, βαθουλ?ματα αλλ? και βαφ?? Ζαντ?ν, γυ?λισμα Φωτιστικ?ν και ολικ? βαφ?.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Service: Mini, Γενικ?, Λιπαντικ?
 • Επισκευ? Κινητ?ρα
 • Σ?στημα π?δηση? και υγρ? φρ?νων
 • Μπροστιν? Συστ?ματα
 • Ελαστικ?
 • Εξατμ?σει?/Καταλ?τε?
 • Συντ?ρηση Air Condition
 • Φανοποιε?α – Βαφ??
 • Μικροεπισκευ?? αμαξ?ματο?
 • Βελτι?σει? Αυτοκιν?των
 • Υγραεριοκ?νηση
 • Διεκπερα?ωση ΚΤΕΟ

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频