CAR GROUP KALOGRITSAS - - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

CAR GROUP KALOGRITSAS

CAR GROUP KALOGRITSAS

Λεωφ?ρο? Λαυρ?ου 109 , 15354   ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α Car Group Καλογρ?τσα? βρ?σκεται εδ? και μια δεκαετ?α στο χ?ρο του αυτοκιν?του?και δραστηριοποιε?ται στην αναβ?θμιση και συντ?ρηση ?λων των τ?πων οχημ?των.

Αρχικ? η κ?ρια δραστηρι?τητα τη? ?ταν η εισαγωγ? και η εγκατ?σταση?συστημ?των υγραεριοκ?νηση?. Μετ? απ? την διαρκ? ζ?τηση των πελατ?ν τη? για προσφορ? ολοκληρωμ?νη? φροντ?δα? των οχημ?των του?,?η εταιρε?α Car Group Καλογρ?τσα??μεταφ?ρθηκε το Δεκ?μβριο του 2013 στι? ν?ε? εγκαταστ?σει? τη?,?Λ. Λαυρ?ου 109, Γλυκ? Νερ?,?επεκτε?νοντα? τι? δραστηρι?τητ?? τη?.

Σ?μερα, περισσ?τερο απ? ποτ?, μπορε?τε να βασιστε?τε στην?Car Group Καλογρ?τσα??για την?τοποθ?τηση και ρ?θμιση συστημ?των υγραεριοκ?νηση?,?την επισκευ? και αλλαγ??ελαστικ?ν, την ευθυγρ?μμιση των τροχ?ν, το προγραμματισμ?νο?σ?ρβι???λων των τ?πων των οχημ?των, την επισκευ? του συστ?ματο? διε?θυνση? και του συστ?ματο? αν?ρτηση??και πολλ? ?λλα.
?

Το συνεργε?ο στελεχ?νεται απ???μπειρου? τεχνικο???και λειτουργε? ω? ανεξ?ρτητο? επισκευαστ?? για κ?θε τ?πο αυτοκιν?του. Στι? σ?γχρονε? εγκαταστ?σει? τη? εταιρε?α? οι εργασ?ε? που λαμβ?νουν χ?ρα αφορο?ν:?

  • Συντ?ρηση και επισκευ?
  • Αλλαγ?? Υγρ?ν αυτ?ματων σασμ?ν
  • Τοποθ?τηση και συντ?ρηση συστημ?των υγραερ?ου ? φυσικο? αερ?ου με 5 χρ?νια εγγ?ηση εργασι?ν και κινητ?ρα
  • ??λεγχο ηλεκτρονικ?ν συστημ?των
  • Αλλαγ? και επισκευ? ελαστικ?ν
  • Ευθυγρ?μμιση ακριβε?α? με ηλεκτρονικ? μ?σα
  • Βουλκανιζατ?ρ-Ζυγοστ?θμιση
  • Service και πλ?ρωση Freon Air Condition
Ο?εξοπλισμ?? ε?ναι τελευτα?α? τεχνολογ?α??με συνεχ?μενε? προσθ?κε?, εν? το ?μπειρο προσωπικ? επιμορφ?νονται τακτικ? μ?σω σεμιναρ?ων, διατηρ?ντα? ?τσι το?υψηλ? επ?πεδο υπηρεσι?ν?που προσφ?ρονται εδ? και μια δεκαετ?α.

Η πολ?χρονη εμπειρ?α τη? εταιρ?α? στο χ?ρο του αυτοκιν?του αποτελε??τη μεγαλ?τερη εγγ?ηση για ?να??ρτιο αποτ?λεσμα σε απ?λυτα προσιτ?? τιμ??.

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευ - Παρ: 8:00πμ - 6:00μμ
Σαβ: 8:00πμ-2:00μμ

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频