AUTOSERVICE ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ - - ΓΛΥΦΑΔΑ

AUTOSERVICE ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ

AUTOSERVICE ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 17, 16675   ΓΛΥΦΑΔΑ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Με?φιλοσοφ?α?καθαρ??πελατοκεντρικ??η επιχε?ρηση λειτουργε? ασταμ?τητα?απ? το 1968χτ?ζοντα? ?να απ? τα μεγαλ?τερα πελατολ?για στην αγορ?. Το 2004 μεταφ?ρθηκε στι? ιδι?κτητε? εγκαταστ?σει? στην ?δια περιοχ? και συγκεκριμ?να στην οδ? Ξενοφ?ντο? 17 ?που πλ?ον χτυπ? η καρδι? του σωστ? service.

?χοντα? ω? πρ?τη και?απ?λυτη προτεραι?τητα την ασφ?λεια?και την κ?λυψη κ?θε αν?γκη? στον?β?λτιστο χρ?νο, η?Autoservice Καραντζια??σα? εγγυ?ται πω? θα λ?σει το οποιοδ?ποτε πρ?βλημα αντιμετωπ?ζει το αμ?ξι σα?.

Ο?εξοπλισμ?? ε?ναι τελευτα?α? τεχνολογ?α? με συνεχ?μενε? προσθ?κε?, εν? το ?μπειρο προσωπικ? επιμορφ?νονται τακτικ? μ?σω σεμιναρ?ων, διατηρ?ντα? ?τσι το υψηλ? επ?πεδο υπηρεσι?ν που προσφ?ρονται εδ? και δεκαετ?ε?.
?
Αν βρ?σκεστε ακ?μα σε αναζ?τηση εν?? συνεργε?ου που θα δ?σει αξ?α στα χρ?ματα που δ?νετε για την συντ?ρηση και επισκευ? του αυτοκιν?του σα?, καλ?στε ? κλε?στε ?μεσα ραντεβο? μ?σω τη??ειδικ?? φ?ρμα?.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Service
  • Ηλεκτρολογε?ο
  • Βουλκανιζατ?ρ
  • Συντ?ρηση κλιματισμο?
  • Συστ?ματα φρ?νων
  • Συντ?ρηση εμπρ?σθιου συστ?ματο?

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Καθημεριν??: 08:00 – 19:00 Σ?ββατο: 08:00 – 14:00 Κυριακ?: Κλειστ?

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频