AUTOUNIT ΒΕΚΡΗΣ - - ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

AUTOUNIT ΒΕΚΡΗΣ

AUTOUNIT ΒΕΚΡΗΣ

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 151 & ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 6, 16674   ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η 30ετ? εμπειρ?α τη? εταιρ?α?, σε συνδυασμ? με το εκπαιδευμ?νο ανθρ?πινο δυναμικ?, προσφ?ρει τεχνικ?? υπηρεσ?ε? υψηλο? επιπ?δου, επιτυγχ?νοντα? την πλ?ρη διασφ?λιση τη? αξιοπιστ?α? των αυτοκιν?των Peugeot και Citroen.

Η εταιρ?α Autounit Βεκρ?? Γ. εδρε?ει στην Λ. Βουλιαγμ?νη? 151 και Σοφοκλ?ου? στη Γλυφ?δα, σε σ?γχρονε? και λειτουργικ?? εγκαταστ?σει?.
Η πε?ρα, η ειλικρ?νεια, ο επαγγελματισμ??, η ?ρτια τεχνολογικ? κατ?ρτιση, η ποι?τητα, η εργασιακ? συν?πεια, η εξειδ?κευση και η συνεχ?? επιμ?ρφωση στι? ν?ε? τεχνολογ?ε?, αποτελο?ν βασικ? εχ?γγυα για εγγυημ?νε? και ποιοτικ?? εργασ?α? στο Peugeot και Citroen αυτοκ?νητ? σα?.
Το τμ?μα του service αποτελε?ται απ? ομ?δα τεχνικ?ν που φροντ?ζουν το αυτοκ?νητ? σα? ?που ?χουν επιλεγε? αν?μεσα στου? καλ?τερου?, βρ?σκονται υπ? συνεχ? εκπα?δευση και διασφαλ?ζουν ?τι κ?θε εργασ?α service του αυτοκιν?του σα? που θα κριθε? απαρα?τητη, θα πληρο? τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?.

Το συνεργε?ο ε?ναι εξοπλισμ?νο με διαγνωστικ? μηχαν?ματα τελευτα?α? γενι?? και σ?μφωνα με τα ευρωπα?κ? πρ?τυπα, ειδικ? εξοπλισμ? προηγμ?νη? τεχνολογ?α?, γν?σια και μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ? και προ??ντα συντ?ρηση? που ανταποκρ?νονται στι? πλ?ον αυστηρ?? προδιαγραφ?? ποι?τητα? και ασφ?λεια?.

Π?ντα πρ?θυμοι να σα? εξυπηρετ?σουν προσφ?ροντ??:
Αναλυτικ? ενημ?ρωση για τι? προτειν?μενε? εργασ?ε? και το κ?στο? αυτ?ν
Δωρε?ν ελ?γχου? ? εκτιμ?σει? κατ? περ?πτωση
Προγρ?μματα προσφορ?ν για το Peugeot - Citroën? σα?
Τι? απαρα?τητε? συμβουλ?? για τη συντ?ρηση του Peugeot - Citroën σα?

Η φροντ?δα που αξ?ζει το Peugeot - Citroën σα? κοστ?ζει λιγ?τερο απ? ?,τι περιμ?νετε! Οι ανταγωνιστικ?? τιμ?? σε ανταλλακτικ? και εργασ?α σε συνδυασμ? με την ποι?τητα των παρεχ?μενων υπηρεσι?ν και την αξιοπιστ?α επιβεβαι?νουν ?τι το καλ? service δεν χρει?ζεται να ε?ναι ακριβ?.

?

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ A/C
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ – ΒΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频