BMSouth - - ΓΛΥΦΑΔΑ-BMW-MINI

BMSouth

BMSouth

Λεωφ. Βουλιαγμ?νη? 5 , 16675   ΓΛΥΦΑΔΑ-BMW-MINI

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Τα ξεχωριστ? αυτοκ?νητα απαιτο?ν εξειδικευμ?νη φροντ?δα απ? ?μπειρα χ?ρια. Στην BMSouth θα δ?σουν λ?ση σε κ?θε πρ?βλημα που μπορε? να προκ?ψει στο αγαπημ?νο σα? BMW και MINI.

Για να?ε?στε και εσε?? απ?λυτα σ?γουροι και ασφαλε??, αλλ? και να?μπορε?τε να χαρε?τε το 100% αυτ?ν που ?χει να προσφ?ρει η BMW ? το MΙΝΙ σα?, μην το σκ?φτεστε ?λλο. Η?πολυετ?? εμπειρ?α και εξειδ?κευση του προσωπικο? τη? BMSouth με τι? συγκεκριμ?νε? μ?ρκε?, σα? εγγυ?ται το καλ?τερο δυνατ? αποτ?λεσμα, χωρ?? αστερ?σκου? και ψιλ? γρ?μματα. Η συνεχ?? εκπα?δευση για ?λα τα ν?α μοντ?λα και τι? ν?ε? τεχνολογ?ε? και η χρ?ση μηχανημ?των τελευτα?α? τεχνολογ?α? αποτελο?ν την μεγαλ?τερη εγγ?ηση για ?να ?ριστο service.
?

Με συν?πεια και τεχνογνωσ?α ο Αλ?ξανδρο? Ζαβερδιν?? ακολο?θησε του? ρυθμο?? τη? τεχνολογ?α? και αν?πτυξε ?ναν καθ?λα σ?γχρονο χ?ρο, με ?ρτιο εξοπλισμ? εξειδικευμ?νο για την επισκευ? και συντ?ρηση των εξελιγμ?νων αυτοκιν?των BMW – MINI.

Το συνεργε?ο αναλαμβ?νει service, διαγν?σει? και εξειδικευμ?νε? εργασ?ε? ( διαθ?τει διαγνωστικ? BMW GT1 και BMW ISIS ), επισκευ??, ?κδοση κ?ρτα? καυσαερ?ων και ?λεγχο ΚΤΕΟ.? Συντ?ρηση και επισκευ? κλιματιστικο? (air condition) και απολ?μανση καμπ?να?.?Στην BMSouth?θα βρε?τε γν?σια ανταλλακτικ? BMW καθ?? και ανταλλακτικ? πρ?τη? τοποθ?τηση? και 1 χρ?νο εγγ?ηση σε εργασ?α και ανταλλακτικ?.
?
Κ?θε επισκευ? και επ?μβαση στο αυτοκ?νητο σα?,?πληρο? τι? πιο αυστηρ?? προδιαγραφ?? που καθορ?ζει το εργοστ?σιο κατασκευ??.?Μοναδικ?? στ?χο? η ικανοπο?ηση του πελ?τη, και γι αυτ? ακριβ?? ε?ναι δεδομ?νη η πλ?ρη? εναρμ?νιση με τι? τεχνικ?? προδιαγραφ?? κ?θε προ??ντο?, καθ?? και η?σωστ? και ασφαλ?? συντ?ρηση και επισκευ? των αυτοκιν?των.
?
Επ?ση?, σε συνεργασ?α με πεπειραμ?νο φανοποιε?ο, αναλαμβ?νει να αποκαταστ?σει τι? ζημι?? τη? τρακαρισμ?νη? σα? BMW και του αγαπημ?νου σα? MINI.
?
Με πρ?τη προτεραι?τητα την?αξι?πιστη και ποιοτικ? δουλει?,?στην BMSouth?φροντ?ζουν π?ντα για την ικανοπο?ηση και του πιο απαιτητικο? πελ?τη, με την καλ?τερη δυνατ? εξυπηρ?τηση αλλ? και πολ??ανταγωνιστικ?? τιμ??.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频