AUTOAVANTAGE - - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - LANCIA, FIAT

AUTOAVANTAGE

AUTOAVANTAGE

Ελ. Βενιζ?λου 76 Ηλιο?πολη ΤΚ 16344, 16344   ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - LANCIA, FIAT

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α Autoavantage? κατ?χει περισσ?τερα απ? 30 ?τη εμπειρ?α? στον κλ?δο των αυτοκιν?των και προσφ?ρει ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? συντ?ρηση? και service?για ?λου? του? τ?που? αυτοκιν?των τη? αγορ??. Π?ντα δ?πλα στου? πελ?τε? τη? σε οποιαδ?ποτε δραστηρι?τητα και αν ?χει αναπτ?ξει γ?ρω απ? το αυτοκ?νητο.

Η πολυετ?? εμπειρ?α τη? αλλ? και οι υπερ-σ?γχρονε? εγκαταστ?σει? τη? Autoavantage?, ε?ναι σε θ?ση να προσφ?ρουν στο αυτοκ?νητο σα? υπηρεσ?ε? κορυφα?α? ποι?τητα?. Η φιλοσοφ?α τη? εταιρε?α?, ε?ναι η διατ?ρηση μια? μακροπρ?θεσμη? σχ?ση? εμπιστοσ?νη? με του? πελ?τε? τη?, την οπο?α επιτυγχ?νουν μ?σα απ? την παροχ? υπηρεσι?ν υψηλ?ν προδιαγραφ?ν.?

?μπειρο και εξειδικευμ?νο προσωπικ?, μηχαν?ματα και εξοπλισμ?? τελευτα?α? τεχνολογ?α? και φυσικ? πολ? μερ?κι για δουλει? ε?ναι τα στοιχε?α που κ?νουν?το συγκεκριμ?νο συνεργε?ο να ξεχωρ?ζει.?Παρ?λληλα, στο χ?ρο στεγ?ζεται πλ?ρω? εξοπλισμ?νο φανοποιε?ο που αναλαμβ?νει να φ?ρει το αυτοκ?νητο σα? σε κατ?σταση καινο?ργιου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Service - Φανοποιε?α - Βαφ??
  • Service air condition
  • Προετοιμασ?α ΚΤΕΟ
  • ?κδοση κ?ρτα? ελ?γχου καυσαερ?ων
  • Διαγνωστικ?? ?λεγχο?
  • Προσφορ? service Air Condition απ? 29 ευρ?

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频