BOULASIDIS SERVICE - - ΚΑΛΛΙΘΕΑ - BMW MINI

BOULASIDIS SERVICE

BOULASIDIS SERVICE

Παναγ? Τσαλδ?ρη 381, 176 75   ΚΑΛΛΙΘΕΑ - BMW MINI

2109480300  Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α BMW-MINI BOULASIDIS, με περισσ?τερα απ? 50 χρ?νια παρουσ?α? στο χ?ρο των αυτοκιν?των BMW και ΜΙΝΙ, ?χει στηριχθε? στην ?ννοια " Σχ?σει? Εμπιστοσ?νη?" προσφ?ροντα?: Τεχνογνωσ?α, εμπειρ?α εξειδ?κευση, σ?γχρονο? πρωτοποριακ?? μηχανολογικ?? εξοπλισμ?? και πλ?ρη γκ?μα απ? τι? πιο σημαντικ?? μ?ρκε? εξαρτημ?των. ?χει σαν στ?χο την φιλικ? εξυπηρ?τηση, την ?μεση σχ?ση και επαφ?, την ποι?τητα δουλει??, π?ντα σε συνδυασμ? με τι? καλ?τερε? τιμ??.

Στην BMW-MINI BOULASIDIS?μπορε?τε να ε?στε σ?γουροι για την επιλογ? σα? αφο? οι τεχνικο? χρησιμοποιο?ν σ?γχρονα διαγνωστικ? μ?σα, και μαζ? με γν?σια ανταλλακτικ? θα συντηρ?σουν, θα επισκευ?σουν, ? και θα βελτι?σουν το αγαπημ?νο σα? αυτοκ?νητο.


Οι εγκαταστ?σει? περιλαμβ?νουν:
  • ?λεγχο? αυτοκιν?του – Service
  • Δι?γνωση Βλαβ?ν – Επισκευ?
  • Πλ?ρωση Υγρ?ν
  • Αναλυτ?? Καυσαερ?ων
  • Λογισμικ? τεχνικ?ν πληροφορι?ν
  • Τεχνογνωσ?α
  • Υψηλ?? ποι?τητα? ανταλλακτικ?
  • Υψηλ?? ποι?τητα? υπηρεσ?ε?
  • Ξεκ?θαρε? οικονομικ?? προσφορ??
  • Προετοιμασ?α για ΚΤΕΟ
?
Εκτ?? αυτο?, ασχολε?ται με την επισκευ?, βαφ? και φανοποιε?α, απ? την πιο μικρ? υλικ? ζημι? μ?χρι την πιο μεγ?λη, για?κ?θε μ?ρκα αυτοκιν?του. Επ?ση? χωρ?? καμ?α οικονομικ? επιβ?ρυνση, αναλαμβ?νει την κ?λυψη ζημι?ν απ? οποιαδ?ποτε ασφαλιστικ? εταιρε?α.
?
Παρ?λληλα, στην BMW-MINI BOULASIDIS?θα βρε?τε?ανταλλακτικ? αυτοκιν?των για ?λα τα μοντ?λα BMW, σε προσιτ?? τιμ??. Στο ηλεκτρονικ? τη? κατ?στημα, ειδικευμ?νοι σ?μβουλοι θα σα? βοηθ?σουν να π?ρετε αναλυτικ?? πληροφορ?ε?, σχετικ? με τη συντ?ρηση και την επισκευ? αυτοκιν?των, αν? π?σα στιγμ?.
?
Στο συνεργε?ο τη? BMW-MINI BOULASIDIS?εκτ?? απ? ?ριστη εξυπηρ?τηση, θα επωφεληθε?τε απ? τι? εκπτ?σει? ?ω? και?30% στην εργασ?α και στην φανοποιε?α, καθ?? και 20% στα ανταλλακτικ?.?Τ?λο?, υπ?ρχει η δυνατ?τητα παραλαβ?? του αυτοκιν?του απ? το χ?ρο σα? και εσε?? να χρησιμοποι?σετε κ?ποιο αυτοκ?νητο εξυπηρ?τηση? απ? την εταιρε?α, για ?σο διαρκε? η επισκε?η του δικο? σα? αυτοκιν?του.?

Το κατ?στημα παραμ?νει ανοικτ? τηρ?ντα? ?λα τα απαρα?τητα μ?τρα προστασ?α? τ?σο για την ασφ?λεια των πελατ?ν ?σο και των εργαζομ?νων και για να ε?στε απ?λυτα σ?γουροι, με κ?θε service η?BMW-MINI BOULASIDIS?σα? προσφ?ρει?ΔΩΡΕΑΝ αντιβακτηριδιακ? καθαρισμ? A/C ,αεραγωγ?ν και φ?λτρου καμπ?να?.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频