ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. AUTO PARTS - - ΚΑΤΩ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. AUTO PARTS

Παπαδ?πουλο? Ν. Auto Parts

ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 237 , 122 42   ΚΑΤΩ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η επιχε?ρηση Παπαδ?πουλο? Auto Parts δραστηριοποιε?ται στον τομ?α των μεταχειρισμ?νων ανταλλακτικ?ν απ? το 1983 και πραγματικ? ?χει ?,τι χρειαστε??.

Ο κ?σμο? των ανταλλακτικ?ν μπορε? να ε?ναι χρονοβ?ρο? και κοστοβ?ρο?, ε?ν δεν ξ?ρει? που ακριβ?? πρ?πει να ψ?ξει?. Για να ?χετε σ?γουρο κ?ρδο? και να βρε?τε αυτ? ακριβ?? που ψ?χνετε εμπιστευτε?τε την εταιρ?α Παπαδ?πουλο? Auto Parts.

Απ? το 1983 κατ?χει πρωταγωνιστικ? ρ?λο στον κ?σμο των ανταλλακτικ?ν, ε?τε μεταχειρισμ?νων ε?τε καινο?ργιων, ?ριστη? κατ?σταση?. Διαθ?τει χιλι?δε? κωδικο?? , οι οπο?οι συνεχ?? ανανε?νονται, εν? διαθ?τει απ?λυτη εξειδ?κευση στι? φ?ρμε? Audi, VW, Seat, Skoda, BMW και MINI.

Με εγκαταστ?σει? π?νω απ? 2.000τ.μ. ?χει ?λα τα ανταλλακτικ? για κ?θε ?χημα που αν?κει στο VAG Group με ?το? κατασκευ?? απ? το 1998 και μετ?. Με ?μπειρο προσωπικ? που δεν σταματ? να ενημερ?νεται γ?ρω απ? τι? αυτοκινητοβιομηχαν?ε? και ?λα τα ν?α προ??ντα, και μπ?λικο μερ?κι, θα χαρε? να σα? βγ?λει απ? τον λαβ?ρινθο των ανταλλακτικ?ν, αλ?βητου?.
Η γκ?μα περιλαμβ?νει ανταλλακτικ? για:
  • Μηχανικ? μ?ρη
  • Μο?ρε? και Airbags
  • Ε?δη φανοποι?α?
  • Εσωτερικ? αυτοκιν?του
  • Ζ?ντε?
  • Ηλεκτρικ? μ?ρη
  • Τροπ?τα
?
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Οσο σπ?νιο κι αν ε?ναι το ανταλλακτικ? που ψ?χνετε, η εταιρ?α δεσμε?εται να το βρει. Υπ?ρχει δυνατ?τητα για ειδικ?? παραγγελ?ε? για ανταλλακτικ? που δεν υπ?ρχουν στην ελληνικ? αγορ?.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Η αποστολ? των ανταλλακτικ?ν γ?νεται ΔΩΡΕΑΝ και αυθημερ?ν εντ?? Αττικ??. Επ?ση? γ?νεται και αποστολ? σε ανταλλακτικ? (με χρ?ωση), σε οποιοδ?ποτε σημε?ο τη? Ελλ?δα?.

ΑΓΟΡΑ ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΩΝ
Αγορ?ζονται τοι? μετρητο?? τρακαρισμ?να οχ?ματα. Τελε?ται επιτ?πια εκτ?μηση, στον χ?ρο σα?, εν? η εταιρ?α αναλαμβ?νει την μεταφορ? του οχ?ματο? στι? εγκαταστ?σει?, και φυσικ? ?λα τα διαδικαστικ?, μεταβιβ?σει? κλπ.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频