www.bitros.com - - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

www.bitros.com

www.bitros.com

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 666, 18758   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Τηλ?φωνο Website    Email

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α?Bitros?ιδρ?θηκε στο Κερατσ?νι το 1989 απ? τον κ. Μπ?τρο Νικ?λαο και δραστηριοποιε?τε ?κτοτε στον κλ?δο τη? εμπορ?α? κυρ?ω? μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των.? Η επιχε?ρηση διαθ?τει τρ?α καταστ?ματα σε σ?γχρονε? εγκαταστ?σει?. Το κεντρικ? βρ?σκεται επ? τη? οδο? Γρ. Λαμπρ?κη 329 στη Ν?καια. Ο εκθεσιακ?? χ?ρο? 1 βρ?σκεται επ? τη? οδο? Γρ. Λαμπρ?κη 666 στο Κερατσ?νι και αντ?στοιχα το τρ?το κατ?στημα, ο εκθεσιακ?? χ?ρο? 2 επ? τη? Λεωφ. Σχιστο? Σκαραμαγκ? στο Κερατσ?νι Δραπετσ?να?. Τα καταστ?ματα προσφ?ρουν ?ψογη εξυπηρ?τηση και μια μεγ?λη γκ?μα μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των για κ?θε αν?γκη.
?
?χοντα? 30 χρ?νια εμπειρ?α? γ?ρω απ? το αυτοκ?νητο καθιστ? την εταιρε?αBitros?μια αξι?πιστη λ?ση στον κλ?δο των μεταχειρισμ?νων. Η πολ?χρονη πε?ρα, ο τρ?πο? λειτουργ?α?, η ?ψογη εξυπηρ?τηση, και κυρ?ω? οι ?πολυ?ριθμοι ευχαριστημ?νοι πελ?τε?, ?χουν καθιερ?σει την εταιρε?α στην αγορ? ω? μια δυναμικ? και καταξιωμ?νη επιχε?ρηση στον χ?ρο τη? εμπορ?α? αυτοκιν?των.
Ο στ?λο? τη? επιχε?ρηση??Bitros?αποτελε?τε απ? περισσ?τερα απ? 700 μεταχειρισμ?να αυτοκ?νητα. Οι πελ?τε? επισκ?πτοντα? τι? εγκαταστ?σει? ?χουν την δυνατ?τητα να επιλ?ξουν αν?μεσα σε δι?φορα αυτοκ?νητα ?λων των κατηγορι?ν, τα οπο?α ?χουν υποβληθε? σε ??λου? του? απαρα?τητου? ελ?γχου?. Απαρα?τητα κριτ?ρια για την αγορ? του? απ? την εταιρε?α ε?ναι να ε?ναι ατρακ?ριστα, ?ρτια μηχανικ? και γενικ?τερα η ?ριστη κατ?σταση του? ?πειτα απ? την χρ?ση του? απ? του? μ?χρι τ?τε ιδιοκτ?τε? του?.

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Απ? Δευτ?ρα ?ω? Παρασκευ??? 09:00-21:00
Σ?ββατο 09:00-15:00

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


ΔΕΙΤΕ 647 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频