CAR DIAGNOSTIC SERVICES ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

CAR DIAGNOSTIC SERVICES - ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

CAR DIAGNOSTIC SERVICES

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 131, 18755   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Τηλ?φωνο Website    Email

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α?CAR?DIAGNOSTIC?SERVICES?πρ?σφατα αν?πτυξε ?να?καινο?ριο χ?ροφανοποι?α??που με τα ?κατ?λληλα μηχαν?ματα και την εμπειρ?α των συνεργατ?ν του?, την αναδεικν?ουν ω? την καταλληλ?τερη σε περ?πτωση που σα? παρουσιαστο?ν προβλ?ματα τ?τοιου ε?δου?.

Ο χ?ρο? του φανοποιε?ου τη? επιχε?ρηση? ?CAR DIAGNOSTIC SERVICES θα καλ?ψει μικροζημι?? και μικροεπισκευ?? με ταχ?τητα και προσοχ?, ?στε να ?χετε γρ?γορα και οικονομικ? στα χ?ρια σα? το αυτοκ?νητο σα?.

Στο χ?ρο τη? επιχε?ρηση??CAR?DIAGNOSTIC?SERVICES?θα βρε?τε ανταγωνιστικ?? τιμ?? χωρ?? να μει?νεται η προσφερ?μενη ποι?τητα με ταχ?τητα και οικονομ?α.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Service αυτοκιν?των
• Μετατροπ?? - Βελτι?σει?
• Προετοιμασ?α ΚΤΕΟ
• Εμπ?ριο ανταλλακτικ?ν
• Φρ?να - Μπουζ? - Δισκ?πλακε?
• ?λεγχο?

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το εξειδικευμ?νο συνεργε?ο αυτοκιν?των?CAR DIAGNOSTIC SERVICES - ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ?αναλαμβ?νει κ?θε ε?δου? μηχανικ? εργασ?α ?πω?: service / αντικατ?σταση δ?σκου - πλατ? / αμορτισ?ρ / ευθυγρ?μμιση / ετοιμασ?α και ?λεγχο για ΚΤΕΟ / διαγνωστικ?? ?λεγχο? σε ?λα τα ηλεκτρονικ? μ?ρη / επισκευ?? κινητ?ρων και σασμ?ν και σα? εξυπηρετε? ?με οικονομικ? κριτ?ρια.

Η επιχε?ρηση?CAR?DIAGNOSTIC?SERVICES?προσφ?ρει ?να πλ?θο? υπηρεσι?ν με στ?χο π?ντα την ασφαλ? οδ?γηση και την ?ριστη κατ?σταση του οχ?ματο? σα?. Η εταιρε?α διαθ?τει ?νανσ?γχρονο χ?ρο?που τη? επιτρ?πει να βρ?σκεται στι? κορυφα?ε? επιλογ?? των καταναλωτ?ν.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

• Με μετρητ? στην ?δρα τη? επιχε?ρηση? • Κατ?θεση σε τραπεζικ? λογαριασμ?

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频