AUTO PAPADAKIS - - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

AUTO PAPADAKIS

AUTO PAPADAKIS

ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 541Α, 18757   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Τηλ?φωνο Website    Email

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α αυτοκιν?των?Auto Papadakis?δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο του?αυτοκιν?του?π?νω απ? μια δεκαετ?α?και σαν στ?χο τη? ?χει π?ντα την ?ψογη εξυπηρ?τηση των πελατ?ν τη?. Εκε? κ?θε αγοραστ?? μπορε? να επιλ?ξει μ?σα απ? μια μεγ?λη γκ?μα?αυτοκιν?των, εκε?νο το οπο?ο θα ανταποκρ?νεται καλ?τερα στι? αν?γκε? του.

Αν ψ?χνετε να αγορ?σετε το επ?μενο σα? αυτοκ?νητο,?στην Auto Papadakis??θα βρε?τε σ?γουρα αυτ? που σα? ταιρι?ζει μ?σα απ? μια?μεγ?λη γκ?μα?μεταχειρισμ?νων μοντ?λων ?ριστη? κατ?σταση?

Η εταιρε?α δεσμε?εται για την??ριστη κατ?σταση των αυτοκιν?των?και το ?μπειρο προσωπικ? ε?ναι σε θ?ση αφεν?? να σα? εξυπηρετ?σει και να σα? συμβουλ?ψει ποια ε?ναι η καλ?τερη για εσ?? επιλογ? γ?ρω απ? το μεταχειρισμ?νο αυτοκ?νητο.

Το διαρκ?? αυξαν?μενο πελατολ?γιο τη??Auto Papadakis?σε συνδυασμ? με τι??προσιτ?? τιμ?? και τι? ποιοτικ?? υπηρεσ?ε?,? εγγυ?νται ?τι το αυτοκ?νητ? σα? θα ε?ναι σαν καινο?ργιο.?

Στα πλα?σια τη? συνεχο?? προσπ?θεια? για βελτ?ωση του επιπ?δου των υπηρεσι?ν τη?, η?Auto Papadakis?αναλαμβ?νει την διεκπερα?ωση δανε?ων αγορ?? αυτοκιν?των , service και πολλ? ?λλα?

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


ΔΕΙΤΕ 31 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频