ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΤΑΜΟΥ 38, 18122   ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

2104977255  Website    Email

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η επιχε?ρηση Autocare στην περιοχ? του Κορυδαλλο?, ασχολε?ται εδ? και 25 χρ?νια με την εμπορ?α ελαστικ?ν, ζαντ?ν, αναρτ?σεων καθ?? και αξεσου?ρ αυτοκιν?των. ?

Η μεγ?λη τεχνογνωσ?α και εμπειρ?α, ε?ναι αυτ?? που σε κ?νουν να ακολουθε?? πιστ? τι? οδηγ?ε? των τεχνικ?ν. Π?ντα με τι? καλ?τερε? τιμ?? στι? πιο επ?νυμε? μ?ρκε? τη? αγορ?? αλλ? και για κ?θε πορτοφ?λι.

Στην Autocare θα βρε?τε μια τερ?στια γκ?μα σε ελαστικ?, ζ?ντε?, αξεσου?ρ και αναρτ?σει?, για το αυτοκ?νητο, τη μηχαν?, και το φορτηγ?.
Θα βρε?τε ?λη τη γκ?μα των επ?νυμων ελαστικ?ν, (Michelin, CONTINENTAL, TOYO, Pirelli, Goodyear, Dunlop κ.α), και επ?νυμων εταιρει?ν ?σο αφορ? τι? ζ?ντε? αλλ? και τι? αναρτ?σει? (Enkei, Borbet, Darwin, Bilstein, KONI, KW, κ.α.)

Το καταρτισμ?νο προσωπικ? θα σα? εξυπηρετ?σει με προθυμ?α , τεχνογνωσ?α και συν?πεια, παρ?λληλα με τα πιο αξι?πιστα μηχαν?ματα τη? αγορ??. Η?τερ?στια γκ?μα σε ?λα τα προ??ντα σε συνδυασμ? με τι? πολ? καλ?? τιμ?? ?χουν εκτοξε?σει την φ?μη και το πελατολ?γιο τη? εταιρε?α? στα ?ψη.

Εμπιστευτε?τε του? επαγγελματ?ε? τη? Autocare για εγγυημ?νο αποτ?λεσμα!

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频