CAR READY - - ΚΥΨΕΛΗ

CAR READY

CAR READY ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Καυκ?σου 135, 11364   ΚΥΨΕΛΗ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α CAR READY ε?ναι μια οικογενειακ? επιχε?ρηση?που ασχολε?ται με εργασ?ε? ?φανοποιε?α?, βαφ??, συντ?ρηση? και επισκευ???απ? το 1980.?Η πολυετ?? εμπειρ?α τη? αλλ? και οι ?ρτια εξοπλισμ?νε? εγκαταστ?σει? τη? εταιρε?α?, ε?ναι σε θ?ση να προσφ?ρουν στο αυτοκ?νητο σα? υπηρεσ?ε? κορυφα?α? ποι?τητα?.

Η φιλοσοφ?α τη? εταιρ?α?, ε?ναι η διατ?ρηση μια? μακροπρ?θεσμη? σχ?ση? εμπιστοσ?νη? με του? πελ?τε? τη?, την οπο?α επιτυγχ?νουν μ?σα απ? την παροχ? υπηρεσι?ν υψηλ?ν προδιαγραφ?ν. Το ?μπειρο ανθρ?πινο δυναμικ? δ?νει λ?σει? σε κ?θε απα?τηση που αφορ? ?να τροχα?ο ατ?χημα με το αυτοκ?νητ? σα?, εν? η αποκατ?σταση τη? ζημι?? γ?νεται σε ?να πλα?σιο ?ριστη? ποι?τητα? υλικ?ν βαφ?? και ανταλλακτικ?ν. Η διαρκ?? επιμ?ρφωση και εκπα?δευση των τεχνικ?ν, ε?ναι η μεγ?λη?εγγ?ηση για τι? ποιοτικ?? υπηρεσ?ε? που προσφ?ρουν.

Σε συνεργασ?α με τι? κορυφα?ε? ασφαλιστικ?? εταιρ?ε? σου παρ?χουν?υπηρεσ?ε? πλ?ρου? ασφαλιστικ?? κ?λυψη??και σε απαλλ?σσουν απ? τι? χρονοβ?ρε? διαδικασ?ε? αποζημ?ωση? αναλαμβ?νοντα? ?λο το β?ρο? τη? διεκπερα?ωση?.

Στην CAR READY ε?ναι ?τοιμοι να αντιμετωπ?σουν οποιαδ?ποτε εργασ?α του? ανατεθε?,?μ?σα σε ?να πλ?ρω? εξοπλισμ?νο και ?ρτια επανδρωμ?νο περιβ?λλον.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频