DENT CAR HAIL - - ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

DENT CAR HAIL

DENT CAR HAIL

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 238, 17672   ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2114112288   Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α DENT?CAR?HAIL με ?δρα στη λεωφ?ρο Συγγρο? 238 Καλλιθ?α, ?χει απ?λυτη εξειδ?κευση στην επισκευ? ζημι?ν του αυτοκιν?του που προκαλε? μια χαλαζ?πτωση ? μεγαλ?τερου μεγ?θου? λακκο?βε? (παρκ?ρισμα) με τη μ?θοδο PDR.

Η DENT?CAR?HAIL πλαισι?νεται απ? εξειδικευμ?νη ομ?δα τεχνικ?ν με εντατικ? σεμιν?ρια στην Αγγλ?α στο κ?ντρο εκπα?δευση? DENTRIX και PURE?DENT?REMOVAL. Με την τεχνικ? γν?ση PDR και την εμπειρ?α στο χ?ρο του αυτοκιν?του ?χει ω? στ?χο την πλ?ρη αποκατ?σταση μικρ?ν και μεγ?λων ζημι?ν εστι?ζοντα? στη με?ωση κ?στου? και χρ?νου επισκευ???εν?? αυτοκιν?του β?ση τη? τεχνικ?? κατ?ρτιση? του προσωπικο? τη?.

Για την επισκευ? χωρ?? βαφ? χρησιμοποιο?νται σ?γχρονε? μ?θοδοι PDR με στ?χο την πλ?ρη επισκευ? τη? λαμαρ?να? σε οποιοδ?ποτε σημε?ο του αυτοκιν?του διατηρ?ντα? την εμπορικ? αξ?α του οχ?ματο? και εξασφαλ?ζοντα? το χαμηλ? κ?στο? επισκευ??.

?
Σε συνεργασ?α με τι? κορυφα?ε? ασφαλιστικ?? εταιρ?ε? σου παρ?χουν?υπηρεσ?ε? πλ?ρου? ασφαλιστικ?? κ?λυψη??και σε απαλλ?σσουν απ? τι? χρονοβ?ρε? διαδικασ?ε? αποζημ?ωση? αναλαμβ?νοντα? ?λο το β?ρο? τη? διεκπερα?ωση?.
?
Παρ?λληλα, στην DENT?CAR?HAIL μπορε?τε να βρε?τε επιλεγμ?να μεταχειρισμ?να αυτοκ?νητα, π?ντα με την εγγ?ηση του τεχνικο? ελ?γχου του συνεργε?ου τη? εταιρ?α? και σε ασυναγ?νιστε? τιμ?? .

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Φανοποιε?α - βαφ?
  • Τοπικ?? βαφ??
  • Γυ?λισμα – κ?ρωμα

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频