TOLIS BODYWORKS KΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

TOLIS BODYWORKS - KΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

TOLIS BODYWORKS - KΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 2, 14451   ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α Tolis Bodyworks ε?ναι μια οικογενειακ? επιχε?ρηση?που ασχολε?ται με εργασ?ε? ?φανοποιε?α?, βαφ??, συντ?ρηση? και επισκευ??.?Η πολυετ?? εμπειρ?α τη? αλλ? και οι ?ρτια εξοπλισμ?νε? εγκαταστ?σει? τη? εταιρε?α?, ε?ναι σε θ?ση να προσφ?ρουν στο αυτοκ?νητο σα? υπηρεσ?ε? κορυφα?α? ποι?τητα?.

Τo φανοποιε?ο?Tolis Bodyworks εγγυ?ται την αποκατ?σταση των ζημι?ν και την επαναφορ? του οχ?ματ?? σα? στην πρ?τερη κατ?στασ??του,?χρησιμοποι?ντα? σ?γχρονο εξοπλισμ?, καθ?? και ποιοτικ? υλικ?, για τη μεγαλ?τερη δυνατ? αντοχ? στον χρ?νο.?Και ?λα αυτ? στι? πιο συμφ?ρουσε? τιμ?? τη? αγορ??. Απ? την παραλαβ? ?ω? την παρ?δοση, το αυτοκ?νητο σα? λαμβ?νει?ολοκληρωμ?νη φροντ?δα με στ?χο το β?λτιστο αποτ?λεσμα.
?
Η φιλοσοφ?α τη? εταιρε?α? Tolis Bodyworks?ε?ναι η διατ?ρηση μια? μακροπρ?θεσμη? σχ?ση? εμπιστοσ?νη? με του? πελ?τε? τη?, την οπο?α επιτυγχ?νουν μ?σα απ? την παροχ? υπηρεσι?ν υψηλ?ν προδιαγραφ?ν. Το ?μπειρο ανθρ?πινο δυναμικ? δ?νει λ?σει? σε κ?θε απα?τηση που αφορ? ?να τροχα?ο ατ?χημα με το αυτοκ?νητ? σα?, εν? η αποκατ?σταση τη? ζημι?? γ?νεται σε ?να πλα?σιο ?ριστη? ποι?τητα? υλικ?ν βαφ?? και ανταλλακτικ?ν.?

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Επισκευ? Ζημι?ν Τρακαρ?σματο?
  • Επισκευ? Βαθουλ?ματα-Γρατζουνι??-PDR
  • Κ?λληση Πλαστικ?ν-Πολυεστερικ?ν Μερ?ν
  • Ολικ?-Μερικ? Βαφ?
  • Ξεθ?μπωμα-Γυ?λισμα Φαναρι?ν
  • Γυ?λισμα-Κ?ρωμα Χρ?ματο?

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频