ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ SERVICE - - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ SERVICE

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ SERVICE

Λεωφ. ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ 18 , 142 35   ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Αν ε?σαι κ?τοχο? κ?ποιου μοντ?λου Ford, τ?τε χρει?ζεσαι να εμπιστευτε?? του? ειδικο?? τη? εταιρ?α? Ζυγογι?ννη? Service, οι οπο?οι ?χουν την εμπειρ?α, τα κατ?λληλα εργαλε?α και ανταλλακτικ? για να κ?νουν το αυτοκ?νητο σου σαν καινο?ργιο.

Η επιχε?ρηση Ζυγογι?ννη? απ? το 1983? με το 1ο κατ?στημα στο Αιγ?λεω στην οδ? Στεφ. Σαρ?φη 107 και απ? το 2016 με το 2ο κατ?στημα στην οδ? Λεωφ. Σπ?ρου Λο?η 18 στη Ν. Ιων?α ε?ναι δ?πλα σα? σε ?τι αφορ? την συντ?ρηση και επισκευ? του Ford αυτοκιν?του σα?.
?
Η Ζυγογι?ννη? Service, εδ? και 37 ?τη αποτελε? την πρ?τη επιλογ? ?σων θ?λουν?αξι?πιστο σ?ρβι? Ford χωρ?? ψιλ? γρ?μματα. Αυτ? ?λλωστε μαρτυρ? και το τερ?στιο πελατολ?γιο με του? χιλι?δε? ευχαριστημ?νου? πελ?τε? αν? τα χρ?νια.

Το προσωπικ? τη? εταιρ?α? δεν σταματ? να?εμπλουτ?ζει τι? γν?σει? του?γ?ρω απ? ?λα τα ν?α μοντ?λα αλλ? και τι? τεχνολογ?ε? που αυτ? φ?ρνουν, εν? τα μηχαν?ματα που χρησιμοποιο?νται διαθ?τουν το πιο?ενημερωμ?νο λογισμικ?.

Η εταιρ?α, ?χοντα? πλ?ρη γκ?μα γν?σιων Ford αλλ? και aftermarket ανταλλακτικ?ν, μπορε? να σα? παρ?χει υπηρεσ?ε? υψηλο? επιπ?δου και την πιο συμφ?ρουσα λ?ση για εσ?? και το αυτοκ?νητο σα?.
Αριστα υλικ?, συνεχ?? εκπα?δευση του προσωπικο? αλλ? και οικονομικ?? τιμ?? ε?ναι το τρ?πτυχο στο οπο?ο ?χει στηρ?ξει την επιτυχ?α του το συνεργε?ο Ζυγογι?ννη?.
?
Εμπιστευθε?τε και εσε?? του? καλ?τερου?, για να ?χετε και το καλ?τερο αποτ?λεσμα.?Οικονομ?α στην τιμ? και ?χι στην ποι?τητα!

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

A/C Service
Μ?ζα (επισκευ?-συντ?ρηση)
Συντ?ρηση-Επισκευ? Δυναμ?

Διαγνωστικ?? ?λεγχο?
Προγραμματισμ?? Immobilazer
Κινητ?ρα? (επισκευ?-αλλαγ?)
Σασμ?ν
Μικρ? και μεγ?λο Service
?Φρ?να (επισκευ?-service)
Προετοιμασ?α ΚΤΕΟ
Διαφορικ? (Επισκευ?-Service)
Service DIESEL
ABS/ESP (Δι?γνωση-Επισκευ?)
Επισκευ? Ψυγε?ων

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频