ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ - - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ & ΑΛΑΙΑΣ 45, 14231   ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

2102751530  Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α?Ευθυμι?πουλο? Ευθ?μιο? & ΣΙΑ Ε.Ε. ιδρ?θηκε το 1977 απ? τον Αναστ?σιο Ευθυμι?πουλο?και απ? τ?τε μ?χρι και σ?μερα διαγρ?φει μια συνεχ?? αναπτυσσ?μενη πορε?α και επιτυχημ?νη παρουσ?α στο χ?ρο του ελαστικο? και των αναρτ?σεων.
?
Η πολυετ?? εμπειρ?α, η οργ?νωση, η μ?θοδο? εργασ?α? αλλ? και ο ?ρτιο? εξοπλισμ?? τη? εταιρε?α? Ευθυμι?πουλο?, εξασφαλ?ζουν και παρ?χουν στον πελ?τη υψηλ?? ποι?τητα? υπηρεσ?ε?,??ψογη εξυπηρ?τηση και ανταγωνιστικ?? τιμ??.

Εδ? θα βρε?τε?
μια?τερ?στια?ποικιλ?α ελαστικ?ν για κ?θε τ?πο οχ?ματο?,?απ??διεθν?? καταξιωμ?να, εμπορικ? σ?ματα και με παροχ? εγγ?ηση? ?πω? PIRELLI, CONTINENTAL, KORMORAN, VIKING, BFGOODRICH, TIGAR, BARUM, εν? παρ?λληλα η εταιρε?α?Ευθυμι?πουλο??ε?ναι πιστοποιημ?νο κατ?στημα MICHELIN.
?
Η εταιρε?α Ευθυμι?πουλο? εμπορε?εται επ?ση? ζ?ντε? των πιο γνωστ?ν κατασκευαστ?ν?παγκοσμ?ω? ?πω? ΑΕΖ,DOTZ, DEZENT, MOMO, αλλ? και συστ?ματα αν?ρτηση? για κ?θε εφαρμογ?.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Εμπ?ριο ελαστικ?ν
  • Ζ?ντε? - Επισκευ? ζαντ?ν
  • Ζυγοσταθμ?σει?
  • Ευθυγραμμ?σει?
  • Αναρτ?σει?
  • Επιδ?ορθωση, προγραμματισμ??, αντικατ?σταση αισθητ?ρων π?εση? ελαστικ?ν (TPMS)

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频