AUTO D.H - - ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

AUTO D.H

AUTO D.H

Νικολ?ου Πλαστ?ρα 51 (?ναντι JUMBO), 14342   ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

H εταιρε?α AUTO D.H. δραστηριοποιε?ται στον χ?ρο του αυτοκ?νητου με βασικ? αντικε?μενο τη? την πρ?σφορα ολοκληρωμ?νων υπηρεσι?ν φανοποιε?α? και βαφ??, αλλ? και των ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των.

Η πολυετ?? εμπειρ?α τη? αλλ? και οι υπερ-σ?γχρονε? εγκαταστ?σει? τη? εταιρε?α?, ε?ναι σε θ?ση να προσφ?ρουν στο αυτοκ?νητο σα? υπηρεσ?ε? κορυφα?α? ποι?τητα?. Η φιλοσοφ?α τη? AUTO D.H. ε?ναι η διατ?ρηση μια? μακροπρ?θεσμη? σχ?ση? εμπιστοσ?νη? με του? πελ?τε? τη?, την οπο?α επιτυγχ?νουν μ?σα απ? την παροχ? υπηρεσι?ν υψηλ?ν προδιαγραφ?ν.
?
Το ?μπειρο ανθρ?πινο δυναμικ? δ?νει λ?σει? σε κ?θε απα?τηση που αφορ? ?να τροχα?ο ατ?χημα με το αυτοκ?νητ? σα?, εν? η αποκατ?σταση τη? ζημι?? γ?νεται σε ?να πλα?σιο ?ριστη? ποι?τητα? υλικ?ν βαφ?? και ανταλλακτικ?ν. Η διαρκ?? επιμ?ρφωση και εκπα?δευση των τεχνικ?ν, ε?ναι η μεγ?λη εγγ?ηση για τι? ποιοτικ?? υπηρεσ?ε? που προσφ?ρουν.

Σε συνεργασ?α με τι? κορυφα?ε? ασφαλιστικ?? εταιρ?ε? σου παρ?χουν υπηρεσ?ε? πλ?ρου? ασφαλιστικ?? κ?λυψη? και σε απαλλ?σσουν απ? τι? χρονοβ?ρε? διαδικασ?ε? αποζημ?ωση? αναλαμβ?νοντα? ?λο το β?ρο? τη? διεκπερα?ωση?.
?
Στην AUTO D.H. ?ε?ναι ?τοιμοι να αντιμετωπ?σουν οποιαδ?ποτε εργασ?α του? ανατεθε?, μ?σα σε ?να πλ?ρω? εξοπλισμ?νο και ?ρτια επανδρωμ?νο περιβ?λλον.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频