QGAS ΕΠΕ - - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

QGAS ΕΠΕ

QGAS ΕΠΕ

ΟΡΦΕΩΣ 45 & Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ , 17564   ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

H QGAS ΕΠΕ αποτελε? εγκεκριμ?νο συνεργε?ο εγκαταστ?σεων συστημ?των Υγραερ?ου (LPG) και φυσικο? αερ?ου CNG, εν? αποτελε? τον αποκλειστικ? διανομ?α τη? Ολλανδικ?? εταιρ?α? Prins.

Κ?ντε?οικονομ?α μ?χρι 50%?και?απ?σβεση σε λιγ?τερο απ? ?ναν χρ?νο. Το μ?λλον τη? αυτοκ?νηση? ε?ναι ξεκ?θαρα το υγρα?ριο και το φυσικ? α?ριο, και η?QGAS ΕΠΕ ο πιο εγγυημ?νο? τρ?πο? να βγε?τε κερδισμ?νοι.

Η τερ?στια εμπειρ?α τη? QGAS ΕΠΕ σε ?λου? του? τ?που? αυτοκιν?των, η εξαιρετικ? χαρτογρ?φηση τη? Prins στα περισσ?τερα μοντ?λα τη? αγορ?? και η εξειδ?κευση στα αυτοκ?νητα ?μεσου ψεκασμο?, ε?ναι μερικο? απ? του? λ?γου? για να την εμπιστευτε?τε.

Κερδ?στε ?ω? και 50% οικονομ?α και ξαναβ?λτε ταξ?δια και εκδρομ?? στο πρ?γραμμα, εν? με αρχικ? τιμ? μετατροπ?? τα?550 ευρ?, η απ?σβεση των χρημ?των σα? θα ?ρθει σε λιγ?τερο απ? ?ναν χρ?νο.

Εξοικον?μιση
?δη απ? την πρ?τη μ?ρα θα υπ?ρξει δραματικ? με?ωση του κ?στου? των καυσ?μων εν συγκρ?σει με τη βενζ?νη. Θα πρ?πει να υπολογ?σετε την α?ξηση τη? αξ?α? τη? οχ?ματο? στην περ?πτωση που θα χρησιμοποιηθο?ν δ?ο κα?σιμα καθ?? επ?ση? και το κ?ρδο? στην αυτονομ?α.

Ασφ?λεια
Σε περ?πτωση ατυχ?ματο?, τα συστ?ματα ασφαλε?α? ?πω? η βαλβ?δα μον?? ρο?? και η βαλβ?δα ασφαλε?α? αποτρ?πουν μ?σα σε δευτερ?λεπτα την ανεξ?λεγκτη διαρρο? του αερ?ου. Ακ?μη και στην περ?πτωση φωτι??, οι βαλβ?δε? απομ?νωση? και ?λλε? λειτουργ?ε? εγγυ?νται τη μ?γιστη ασφ?λεια. Η ηλεκτροβαλβ?δα ε?ναι ελεγχ?μενη απ? τη μον?δα ελ?γχου του υγραερ?ου, η οπο?α σε περ?πτωση ατυχ?ματο? εξασφαλ?ζει την ?μεση διακοπ? τη? ρο?? του αερ?ου.
?
Ε?ν προτιμ?σετε κ?τι πιο οικονομικ?, η εταρ?α διαθ?τει και συστ?ματα AEB kit, το οπο?ο αποτελε? την αμ?σω? επ?μενη καλ?τερη και πιο οικονομικ? εναλλακτικ?.Χρησιμοποιο?νται τα ποιοτικ?τερα υλικ? τη? αγορ??,? πνε?μονε? tomasseto, πολυβαλβ?δε? tomasetto, ?ργανο στ?θμη? καυσ?μου AEB, θερμοπλαστικο?? σωλ?νε? FARO και injection Μπεκ τη? κορεατικ?? Hana. Μεγ?λο πλεον?κτημα του? η προσθ?κη ? αλλι?? (petrol adition)? βενζ?νη? και η μ?νιμη αμφ?δρομη επικοινων?α τη? θ?ρα? can bus (OBD) με τον εργοστασιακ? εγκ?φαλο του αυτοκιν?του σα? και η δι?ρθωση μειγμ?των εν κιν?σει.

Μην το ψ?χνετε ?λλο! Ε?ν θ?λετε να κερδ?ζετε ευρ? απ? σ?μερα κι?λα? η QGAS ε?ναι μον?δρομο?.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频