SOFRONAS MAKROSTERGIOS Service Ε.Π.Ε - - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

SOFRONAS-MAKROSTERGIOS Service Ε.Π.Ε

SOFRONAS-MAKROSTERGIOS Service Ε.Π.Ε

Λεωφ. Αμφιθ?α? 76 & Ανδρομ?χη? , 175 64   ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α SOFRONAS-MAKROSTERGIOS?Service Ε.Π.Ε βρ?σκεται στην π?λη τη? Αθ?να? και συγκεκριμ?να στην περιοχ? του Παλαιο? Φαλ?ρου, επ? τη? οδο? Αμφιθ?α? 76 & Ανδρομ?χη? και απ? τον Ιανου?ριο του 2013 παρ?χει υπηρεσ?ε? συνεργε?ου, φανοποιε?ου, π?ληση? ανταλλακτικ?ν-αξεσου?ρ, ελαστικ?ν και μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των.
?
Πρ?κειται για κ?θετη μον?δα που εξειδικε?εται στα αυτοκ?νητα μ?ρκα? Opel και η οπο?α προσφ?ρει ?να υψηλ? επ?πεδο παρεχ?μενων υπηρεσι?ν στου? πελ?τε? τη? υπε?θυνα οικονομικ? και εγγυημ?να.
?
Στην SOFRONAS-MAKROSTERGIOS Opel Service, το πλ?ρω? εξοπλισμ?νο με τελευτα?α? τεχνολογ?α? μηχαν?ματα συνεργε?ο και το ?ρτια εκπαιδευμ?νο και πιστοποιημ?νο προσωπικ? θα δ?σουν στο αυτοκ?νητ? σα? την φροντ?δα που χρει?ζεται. Εκε? θα βρε?τε γν?σια ανταλλακτικ? & αξεσου?ρ Opel, αλλ? και After market ισ?ξια? ποι?τητα? τα οπο?α αποτελο?ν οικονομικ?τερη λ?ση για εσ??, ?λα κατ?λληλα πιστοποιημ?να για το αυτοκ?νητο σα? και π?ντα με τη σ?μφωνη γν?μη σα?.
?
Επ?ση? στην SOFRONAS-MAKROSTERGIOS Opel Service θα βρε?τε μεγ?λη ποικιλ?α μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των προ? π?ληση σε ?ριστη κατ?σταση. Μπορε?τε να επιλ?ξετε το κατ?λληλο αυτοκ?νητο αν?λογα με τι? αν?γκε? σα? και με εγγ?ηση εν?? ?του?!
?
H εταιρε?α SOFRONAS-MAKROSTERGIOS?Opel Service με πολυετ? εμπειρ?α στο χ?ρο του σ?ρβι?-ανταλλακτικ?ν και των πωλ?σεων αυτοκιν?των, το κ?ρο? τη? την τεχνικ? υποδομ? τη? και τιs ?ρτιεs εγκαταστ?σει? τη? μπορε? να ικανοποι?σει οποιαδ?ποτε αν?γκη σα?, υπε?θυνα, οικονομικ? και εγγυημ?να. Επ?ση?, σε συνεργασ?α με ασφαλιστικ?? εταιρε?ε? μπορε? να αναλ?βει τη διεκπερα?ωση ?λη? τη? διαδικασ?α? για την επισκευ?-αποζημ?ωση τη? ζημι?? του αυτοκιν?του σα?.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频