SIANIS ASG A.E - - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

SIANIS ASG A.E.

SIANIS ASG A.E.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ 13, 12132   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η επιχε?ρηση SIANIS ASG A.E. ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο κ?ντρο τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? με 20ετ? παρουσ?α στο χ?ρο του αυτοκιν?του, το οπο?ο βρ?σκεται σε ?να υπερσ?γχρονο κατ?στημα στο Περιστ?ρι.

Η περιοδικ? συντ?ρηση του αυτοκιν?του, ε?ναι φιλοσοφ?α ζω?? και ?χι αν?γκη. Ο περιοδικ?? ?λεγχο? του αυτοκιν?του σου, αλλ? και η τακτικ? και ?γκαιρη συντ?ρηση του, αυξ?νουν την δι?ρκεια τη? ποιοτικ?? ζω?? και κυκλοφορ?α? του.

Η επιχε?ρηση SIANIS ASG A.E. ?χει?μεγ?λη εμπειρ?α στου? κινητ?ρε? Diesel, λ?γω των συχν?ν επισκευ?ν σε ΤΑΧΙ ?και την επ?λυση ?λων των προβλημ?των στι? βλ?βε? που αυτ? παρουσ?αζαν. Ω? συν?πεια, η εταιρε?α ?χει αποκτ?σει τερ?στια τεχνογνωσ?α και εξειδ?κευση σε ?τι να κ?νει με πετρελαιοκινητ?ρε?, εν? αντ?στοιχη εμπειρ?α διαθ?τει και σε αυτοκ?νητα που ?χουν κινητ?ρα βενζ?νη?.

Στην εταιρε?α SIANIS ASG A.E.?θα βρει? ?λα ?σα ζητ?? σε ?να συνεργε?ο. Η ?ριστη τεχνικ? κατ?ρτιση των τεχνικ?ν ε?ναι ικαν? να σε κερδ?σει για μια ζω?, προσφ?ροντα? σου ?την ποι?τητα υπηρεσι?ν που ζητ??. Τα 20 χρ?νια επιτυχημ?νη? δρ?ση? του? στον χ?ρο ε?ναι το μεγαλ?τερο εχ?γγυο
Στι? σ?γχρονε? εγκαταστ?σει? τη? εταιρε?α? που ε?ναι εξοπλισμ?νε? με τα πιο σ?γχρονα μηχανολογικ? μ?σα υψηλ?? τεχνολογ?α?, αλλ? και προηγμ?νων ηλεκτρονικ?ν εφαρμογ?ν, το αυτοκ?νητο σου θα περ?σει απ? εξονυχιστικ? ?λεγχο, θα εντοπιστο?ν οι πιθαν?? βλ?βε? και θα συμφων?σετε μαζ? τι? εν?ργειε? για την επιδι?ρθωση τη? βλ?βη? του.

Το καταρτισμ?νο προσωπικ? εκπαιδε?εται διαρκ?? στα?σ?γχρονα συστ?ματα?των οχημ?των και χρησιμοποιο?ν εργαλε?α και διαγνωστικ? εξοπλισμ? τελευτα?α? τεχνολογ?α?.?Ε?ναι?επαγγελματ?ε??που?εξυπηρετο?ν ?ριστα του? πελ?τε?? προσφ?ροντα? υπηρεσ?ε??υψηλ?? ποι?τητα?,?με πλ?ρη διαφ?νεια?σε κοστολ?γηση εργασι?ν και ανταλλακτικ?ν.

Η επιχε?ρηση διαθ?τει 2 κ?θετε? μον?δε?, μια για Toyota και μια αυτοκ?νητα του ομ?λου VW, εν? διαθ?τει και ?να ανεξ?ρτητο μεγ?λο χ?ρο ειδικ? για τοποθ?τηση ζαντ?ν και ελαστικ?ν με τερ?στια διαθ?σιμ? γκ?μα για να επιλ?ξει?. Στην επιχε?ρηση απασχολο?νται 60 ?τομα προσωπικ? με πληρ?τητα σε κ?θε τομ?α, απ? το συνεργε?ο και το ηλεκτρολογε?ο μ?χρι το λογιστ?ριο και την γραμματε?α.

Μοναδικ?? στ?χο? η ικανοπο?ηση του πελ?τη,?και γι αυτ? ακριβ?? ε?ναι δεδομ?νη η πλ?ρη? εναρμ?νιση με τι? τεχνικ?? προδιαγραφ?? κ?θε προ??ντο?, καθ?? και η?σωστ? και ασφαλ?? συντ?ρηση και επισκευ? των αυτοκιν?των.

Τ?λο?, μ?σω των?πλ?ρω? αναβαθμισμ?νων site τη? εταιρε?α? SIANIS ASG A.E.? https://www.sianisservice.gr, https://www.sianisgroupservice.gr?http://sianistyres.gr? μπορε?τε να ενημερωθε?τε για το κ?στο? των υπηρεσι?ν και ανταλλακτικ?ν σε δι?φορα μοντ?λα Toyota και VW Group, καθ?? και να επιλ?ξετε αν?μεσα στα κορυφα?α ελαστικ? απ? τι? μεγαλ?τερε? κατασκευ?στριε? εταιρ?ε? παγκοσμ?ω?.
?

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频