Diamantopoulos Service - - ΠΙΚΕΡΜΙ

Diamantopoulos Service

Diamantopoulos Service

Λεωφ. Αδαμοπο?λου 17 , 19009   ΠΙΚΕΡΜΙ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρε?α Diamantopoulos Service αποτελε? ?να εξειδικευμ?νο συνεργε?ο αυτοκιν?των, το οπο?ο παρ?χει μια ευρε?α γκ?μα προ??ντων και υπηρεσι?ν για το service του αυτοκιν?του. Διαθ?τει ?ναν υπερσ?γχρονο χ?ρο στην περιοχ? τη? Αθ?να? και πιο συγκεκριμ?να στο Πικ?ρμι.

Η Diamantopoulos Service ε?ναι ?να οργανωμ?νο και σ?γχρονο συνεργε?ο, με μηχαν?ματα και εργαλε?α τελευτα?α? τεχνολογ?α?. Βασιζ?μενοι στην 45ετ? εμπειρ?α τη?, την τεχνικ? κατ?ρτιση και τον υλικοτεχνικ? τη? εξοπλισμ?, η εταιρε?α δημιουργ?σει στο Πικ?ρμι ?να συνεργε?ο υψηλ?ν προδιαγραφ?ν με σκοπ? την καλ?τερη δυνατ? εξυπηρ?τησ? σα?.

Το π?θο? των ανθρ?πων τη? Diamantopoulos Service και το μερ?κι του? για το αυτοκ?νητο, ?χει κ?νει την εταιρε?α να ξεχωρ?ζει στον χ?ρο του service αυτοκιν?των. Το προσωπικ? παρακολουθε? στεν? τι? εξελ?ξει? τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α? και εκπαιδε?εται συνεχ?? π?νω στα ν?α τεχνολογικ? δεδομ?να.

?τσι, μπορε? να παρ?χουμε εγγυημ?νο service αυτοκιν?των που σα? εξασφαλ?ζει τη μ?γιστη οδικ? ασφ?λεια. ?λλωστε, οι κορυφα?ε? επιδ?σει? και η ασφ?λεια δεν εξαρτ?νται μ?νο απ? τη μ?ρκα και το μοντ?λο του οχ?ματο? αλλ? και απ? την ποι?τητα του service αυτοκιν?των.

Στο συνεργε?ο Diamantopoulos Service?μοναδικ?? στ?χο? ε?ναι η ικανοπο?ηση του πελ?τη,?και γι αυτ? ακριβ?? ε?ναι δεδομ?νη η πλ?ρη? εναρμ?νιση με τι? τεχνικ?? προδιαγραφ?? κ?θε προ??ντο?, καθ?? και η?σωστ? και ασφαλ?? συντ?ρηση και επισκευ? των αυτοκιν?των.

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频