Αφοι Λι?πη - - ΠΟΛΥΓΩΝΟ

Αφοι Λι?πη

Αφοι Λι?πη

Κ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 82, 11476   ΠΟΛΥΓΩΝΟ

Τηλ?φωνο Website    Email

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Συν?νυμο τη? Ford, ?χει καταστε? εδ? και 40 χρ?νια η επιχε?ρηση Αφο? Λι?πη Α.Ε. ?να πλ?ρω? κ?θετο εξουσιοδοτημ?νο συγκρ?τημα για τι? αντιπροσωπε?ε? Ford-Daihatsu και Piaggio. ?,τι ψ?χνει? ε?ναι εδ?!

?χοντα? την εμπειρ?α και τι? γν?σει? 40 ετ?ν, η εταιρ?α Αφο? Λι?πη? αποτελε? την πιο ολοκληρωμ?νη λ?ση σε ?τι ?χει να κ?νει γ?ρω απ? τα αυτοκ?νητα τη? Ford. ?να πλ?ρω? κ?θετο εξουσιοδοτημ?νο συγκρ?τημα για τι? αντιπροσωπε?ε? FORD, DAIHATSU και τα επαγγελματικ? PIAGGIO, που ε?ναι σε θ?ση να καλ?ψει οποιαδ?ποτε απα?τηση και ε?ν ?χετε.

Αναζητ?τε το επ?μενο καινο?ργιο σα? αυτοκ?νητο;?Επισκεφθε?τε την τερ?στια ?κθεση τη? εταιρ?α? και ανακαλ?ψτε απ? κοντ? ολ?κληρη την γκ?μα των μοντ?λων τη? Ford.

Προσπαθε?τε να κ?νετε την καλ?τερη και πιο συμφ?ρουσα επιλογ? εν?? μεταχειρισμ?νου;?Η ?κθεση μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των τη? Αφο? Λι?πη, ?χει αυτ? που ψ?χνετε, π?ντα με εγγυ?σει? και δεκ?δε? προσφορ??.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • ?Εκτ?? απ? την αγοραπωλησ?α αυτοκιν?των, η επιχε?ρηση διαθ?τει και τεχνικ?? εγκαταστ?σει? με υπερσ?γχρονα μηχαν?ματα για?υπηρεσ?ε? ?πω?:
  • Κ.Τ.Ε.Ο.
  • Service
  • Δι?γνωση
  • Ευθυγρ?μμιση-ζυγοστ?θμιση
  • Φανοβαφε?ο
  • Ανταλλακτικ?
  • Ασφ?λειε?
  • Υγραεριοκ?νηση

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


ΔΕΙΤΕ 32 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频