AUTO SERVICE Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - - ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

AUTO SERVICE Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 31, 15343   ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

Τηλ?φωνο Website    Email   

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Το συνεργε?ο Auto Service Παπ?ζογλου ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο κ?ντρο τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? με πολυετ? παρουσ?α στο χ?ρο του αυτοκιν?του, το οπο?ο μεταφ?ρθηκε πλ?ον σε ?να?ΝΕΟ υπερσ?γχρονο κατ?στηµα στη Λ. Λαυρ?ου 31!

?Το συνεργε?ο και ηλεκτρολογε?ο του κου. Παπ?ζογλου ?χει?μεγ?λη εμπειρ?α στου? κινητ?ρε? Diesel, ωστ?σο αναλαμβ?νει και βενζινοκινητ?ρε?.
?Διαθ?τει εξειδ?κευση σε Group Vag αλλ? αναλαμβ?νει και ?λλε? µ?ρκε?!

?Επαγγελματ?ε? και ιδι?τε? αυτοκινητιστ?? χρ?νια τ?ρα εμπιστε?ονται την?AUTO SERVICE ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ,?καθ?? προσφ?ρει ΑΡΙΣΤΗΣ ποι?τητα? υπηρεσ?ε? και διαθ?τει?ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ προσωπικ? που θα καλ?ψει κ?θε σα? απορ?α και αν?γκη!?Η επισκευ? του αυτοκιν?του σα?, γ?νεται με β?ση τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ? του οχ?ματο?,?με ποιοτικ? πιστοποιημ?να ?ανταλλακτικ? και απ? εξειδικευμ?νου? τεχν?τε?.

Το καταρτισμ?νο προσωπικ? εκπαιδε?εται διαρκ?? στα?σ?γχρονα συστ?ματα?των οχημ?των (υβριδικ? και ηλεκτρικ?)?και χρησιμοποιο?ν εργαλε?α και διαγνωστικ? εξοπλισμ? τελευτα?α? τεχνολογ?α?.?Ε?ναι?επαγγελματ?ε??που?εξυπηρετο?ν ?ριστα του? πελ?τε?? προσφ?ροντα? υπηρεσ?ε??υψηλ?? ποι?τητα?,?με πλ?ρη διαφ?νεια?σε κοστολ?γηση εργασι?ν και ανταλλακτικ?ν.

Στο συνεργε?ο ?Auto Service Παπ?ζογλου θα βρε?τε?ανταλλακτικ? πρ?τη? τοποθ?τηση? και εφ?μιλλη? ποι?τητα? απ? του??μεγαλ?τερου? προμηθευτ???παγκοσμ?ω?.?Μοναδικ?? στ?χο? η ικανοπο?ηση του πελ?τη,?και γι αυτ? ακριβ?? ε?ναι δεδομ?νη η πλ?ρη? εναρμ?νιση με τι? τεχνικ?? προδιαγραφ?? κ?θε προ??ντο?, καθ?? και η?σωστ? και ασφαλ?? συντ?ρηση και επισκευ? των αυτοκιν?των.

Η Auto Service Παπ?ζογλου?διαθ?τει?σταθερ? χαμηλ?? τιμ???στι? εργασ?ε? τη?,?εν? προχωρ? αν? τακτ? χρονικ? διαστ?ματα σε δι?φορε? προσφορ?? ?στε να διευκολ?νει ακ?μα περισσ?τερο του? πελ?τε? τη?.

Η?AUTO SERVICE ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ,?αποτελε? την κατ?λληλη επιλογ? για το πετρελαιοκ?νητο-Diesel ?χηµα σα?, καθ?? κερδ?ζετε χρ?νο και χρ?μα εν? η ?ψογη εξυπηρ?τηση εγγυ?ται μια αμοιβα?α σχ?ση εμπιστοσ?νη?.

?Θα του? βρε?τε στο οδ??ΝΕΟ?κατ?στηµα στην?Λ. Λαυρ?ου 31!
?

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τρ?ποι πληρωμ?? o Με πιστωτικ? κ?ρτα o Με μετρητ? στην ?δρα τη? επιχε?ρηση? o Κατ?θεση σε τραπεζικ? λογαριασμ?

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频