ΖΕΡΒΟΣ ΣΙΑ ΟΕ - - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΖΕΡΒΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΖΕΡΒΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 5Α, 15233   ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλ?φωνο Website    Email

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρ?α μα??ΖΕΡΒΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.?εδρε?ει στο?Χαλ?νδρι?απ? το?1968?με αντικε?μενο την επισκευ? αυτοκιν?των. Σκοπ?? μα? ε?ναι να διατηρο?με το αυτοκ?νητ? σα? σε ?ριστη κατ?σταση καθ?λη τη δι?ρκεια ζω?? του, τηρ?ντα? π?ντα τι? αρχικ?? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?.

Γι αυτ?ν τον λ?γο στι? εγκαταστ?σει? μα? λειτουργο?ν τα παρακ?τω ?ρτια εξοπλισμ?να τμ?ματα.

 • ?Τμ?μα Επισκευ?? και Συντ?ρηση? (Service)
 • ?Τμ?μα Φανοβαφε?ου
 • ?Τμ?μα Ανταλλακτικ?ν & Αξεσου?ρ (Γν?σια και Aftermarket)

Απ? το 1988 ?ω? τον Ιο?λιο 2014 ε?μασταν επ?σημο μ?λο? του δικτ?ου Renault Dacia στην Ελλ?δα, και στην συν?χεια ανεξ?ρτητο? επισκευαστ?? Renault Dacia.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • ?Service
 • ?Φανοβαφε?ο
 • ?Ανταλλακτικ? - Αξεσου?ρ
 • ??κδοση Κ?ρτα? Καυσαερ?ων
 • ??λεγχο? και προληπτικ? συντ?ρηση
 • ?Ζυγοστ?θμιση - Ευθυγρ?μμηση
 • ?Επισκευ? A/C
 • ?Boutique

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτ?ρα ?ω? Παρασκευ? 08:30 - 16:30

Σ?ββατο και Κυριακ? κλειστ?

ΧΑΡΤΗΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οδηγ?ε?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频