Π?με με ?να αμ?ξι, χωρ?με.

Διαβ?στηκε απ? 29284 αναγν?στε? - 27/12/2019

Το εσωτερικ? πλ?το? εν?? αυτοκιν?του, ? να το πο?με πιο απλ? π?σο φαρδ? ε?ναι, αποτελε? το κριτ?ριο για τον αριθμ? των επιβατ?ν που μπορε? να μεταφ?ρει. Πριν προχωρ?σουμε στην καλ?τερη 7?δα μα?, α? μιλ?σουμε λ?γο με αριθμο?? προ? αποφυγ?ν παρεξηγ?σεων.? ?να μ?σο? ?νθρωπο? με τα χαρακτηριστικ? μ?τρηση? μα? (1.75 ?ψο? και 75 κιλ?) χρει?ζεται 45 εκατοστ? για να κ?τσει στο π?σω κ?θισμα, εν? υπολογ?στε 5 περ?που π?ντου? επιπλ?ον ε?ν ε?ναι του φαγητο? ? 10 π?ντου? κ?τω ε?ν μιλ?με για παιδ?.
?τσι λοιπ?ν, μαθηματικ? για να χωρ?σουν τρει? κανονικο? εν?λικε? στο π?σω κ?θισμα, χρει?ζονται το λιγ?τερο 135 εκατοστ? , ? τρ?α παιδι? 105 εκατοστ?.

?χοντα? κ?νει το ταμε?ο μα? για τα νο?μερα του εσωτερικο? πλ?του?, ?ρθε η ?ρα να ?ανο?ξουμε? την 7?δα?με τα καλ?τερα ω? προ? το φ?ρδο? μικρ? SUV τη? αγορ??. Στην 7η θ?ση λοιπ?ν συναντ?με το ιδια?τερα trendy KIA Stonic, το οπο?ο με 134.2 εκατοστ? δε?χνει τον δρ?μο για την ιδια?τερα ?νετη μεταφορ? 3 παιδι?ν ? 2 εν?λικων και εν?? παιδιο? στα π?σω καθ?σματα. Στη συν?χεια ?χουμε τα ?σα σε εσωτερικ? πλ?το? Peugeot 2008 και Suzuki Vitara τα οπο?α με 134.5 εκατοστ? ε?ναι ελαφρ?? πιο ?νετα για του? π?σω επιβ?τε?. Στην θ?ση 4 ξεχωρ?ζει το VW T-Roc το οπο?ο ανεβα?νει αρκετ? και μπορε? να φιλοξεν?σει με ?νεση 3 εν?λικε? χ?ρη στα 137 εκατοστ? του. Την τρι?δα ανο?γει το Dacia Sandero Stepway το πιο value for money μικρ? SUV το οπο?ο περν? το T-Roc μ?λι? για 6 χλστ. επιπλ?ον πλ?το?. Τη ?θ?ση κερδ?ζει με διαφορ? και 128.5 εκατοστ? το επιβλητικ? Jeep Renegade, το οπο?ο σ?γουρα σε προ?δε?ζει με την εξωτερικ? του εμφ?νιση,? εν? το χρυσ? μετ?λλιο για το καλ?τερο εσωτερικ? πλ?το? πηγα?νει στο Hyundai Kona και στα εντυπωσιακ? 138.8 εκατοστ? του. Πραγματικ? ε?ναι ειρωνε?α να αν?κει στην κατηγορ?α των μικρ?ν SUV με τ?τοιο νο?μερο. Στην επ?μενη εξ?ρμηση, ε?ν ?χετε Kona μην το σκεφτε?τε, καλ?στε και ?ναν φ?λο.

Γυρ?στε το κινητ? σα? σε landscape για να βλ?πετε ολ?κληρο το π?νακα!

Μοντ?λο Εσωτερικ? πλ?το? (χλστ.) Χ?ρο? αποσκευ?ν (λτ.) Χ?ρο? γ?νατα (χλστ.) Χ?ρο? κεφ?λι (χλστ.) Τιμ?
? ? ? ? ? ?
Hyundai Kona 1.0T 120 PS 1388 361 91 33 16.590
Jeep Renegade 1.4T 1385 351 110 35 20.500
Dacia Sandero Stepway 0.9 Tce 90 PS 1376 320 82 66 11.590
VW T-Roc??1.0 TSI 116 PS 1370 445 114 60 19.650
Suzuki Vitara 1.0 Turbo 4X2 1345 375 112 21 15.990
Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 PS 1345 350 105 35 21.700
KIA Stonic 1.0T 120 PS 1342 352 88 32 16.890


?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频